Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Spomienka na priateľa našej provincie

V utorok, 12. júna 2018 bude rozlúčka s P. Hansom Schermannom CSsR o 11:00 hod. na Centrálnom Viedenskom cintoríne, kde jeho telo bude uložené do hrobky redemptoristov. Pohrebná sv. omša bude slúžená o 14:00 hod. v Kostole Maria am Gestade.

P. Hans Schermann CSsR (19.06.1936 – 27.05.2018) bol priateľom našej Bratislavskej viceprovincie (teraz provincie Bratislava-Praha). Vďaka nemu boli dvere Viedenskej provincie a kláštorov, v ktorých bol predstaveným, stále otvorené pre redemptoristov zo Slovenska.

Spolu s P. Aloisom Kraxnerom (1933-2010) sa veľa rokov „menili“ na poste provinciála. Ich žičlivosť na adresu slovenských redemptoristov, sa okrem iného prejavovala v organizovaní kurzov nemeckého jazyka pre pátrov aj študentov. Prvým z viceprovincie bol na jazykovom kurze P. Michal Zamkovský už v júni 1990. Kurzy sa organizovali v rakúskych kláštoroch redemptoristov (Eggenburg, Attnang-Puchheim. Innsbruck). Obidvaja mali veľký podiel na  budovaní Bratislavskej viceprovincie v jej počiatkoch, po roku 1990.

P. Schermann bol prítomný ako hosť na prvej kapitule viceprovincie po Nežnej revolúcii, ktorá sa konala na fare v Nitrianskej Blatnici v júni 1990. Vtedy bol vikárom provinciála Viedenskej provincie a do farnosti Nitrianska Blatnica prišiel s P. Michalom Zamkovským, ktorý bol v tom čase na kurze nemeckého jazyka vo Viedni.

Ako vynikajúci znalec životov sv. Alfonza de Liguori a sv. Klementa Hofbauera mal tiež pre členov viceprovincie konferenciu o spiritualite sv. Alfonza v Bratislavskom kláštore.

P. Viktor Mišuth CSsR

 

Príbuzné články:

Vo Viedni zomrel známy redemptorista, P. Hans Schermann

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved