Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slovo medzi nami na september: Kľúče od kráľovstva

Septembrové číslo časopisu Slovo medzi nami prostredníctvom blahoslavenstiev ukazuje, ako sa zrieknuť seba samého, aby nás mohol naplniť Ježiš, ako sa stať poslom milosrdenstva, i to, že každý z nás môže priniesť zmenu.

Jeff Smith, vydavateľ Word Among Us, americkej verzie časopisu, v úvodníku vysvetľuje, že Ježiš nám v blahoslavenstvách dal definíciu šťastia. Grécke slovo, ktoré sa zväčša prekladá ako ‚blahoslavení‘, totiž možno preložiť aj ako ‚šťastní‘. Septembrové číslo je zamerané na tri blahoslavenstvá: chudobní v duchu, milosrdní a tí, čo šíria pokoj. Tvorcovia časopisu ich vybrali preto, lebo nás učia, ako máme pristupovať k Bohu (chudobní v duchu) a ako sa o druhých starať slovami a skutkami (milosrdní a tí, čo šíria pokoj). Editor slovenského vydania Lukáš Vaník dodáva, že v podstate celá Ježišova Reč na hore je akoby jednou veľkou skriňou, cez ktorú sa dá vstúpiť do Božieho kráľovstva – a práve blahoslavenstvá sú kľúčmi od tejto skrine.

Prvé texty čísla hovoria o spomínaných troch blahoslavenstvách. Ak chceme pochopiť, čo znamená byť chudobný v duchu, mali by sme sa pozrieť na samotného Ježiša: podstata chudoby v duchu totiž spočíva v zrieknutí sa samého seba a v ochote robiť všetko, čo od nás nebeský Otec žiada. Blahoslavenstvo o milosrdenstve nám zasa ukazuje, že sudcami nie sme my, ale sudcom je len Boh. Milosrdenstvo nás učí hľadieť na každého človeka ako na milované Božie dieťa, ktoré si zaslúži druhú, tretiu, dokonca i sedemdesiatu siedmu šancu. Božie milosrdenstvo totiž Boha pobáda odpustiť človeku už v okamihu, keď začína svoj hriech ľutovať a konať pokánie – a to každý jeden raz. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj: ako teda môžeme byť my tvorcami pokoja? V prvom rade môžeme mať pokoj vo svojom srdci; ten pramení z nášho vzťahu s Ježišom. Môžeme sa tiež usilovať o pokoj v našich rodinách, na pracoviskách či v našich farnostiach, a to tak, že budeme mať srdce otvorené službe. „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15). Napríklad si zakaždým, keď chceme prehovoriť, môžeme klásť otázku, či sú slová, ktoré sa chystáme povedať, nástrojmi pokoja.

Okrem denných meditácií nájdu čitatelia v septembrovom čísle Slova medzi nami príbeh o odvážnej snahe jezuitu Alojza Gonzágu dosiahnuť svätosť a ktorý je aj 450 rokov po jeho narodení považovaný za ideálny vzor pre mladých. Patty Whelpeyová vo svojom texte hovorí o formačnom programe v Kostole svätého Antona blízko Ontaria. Ten priťahuje nielen mladé rodiny žijúce v meste, ale aj tých, ktorí na víkend utekajú z mesta do ticha prírody. Príbeh rodiny Kathy Maslowovej, ktorej syn neprežil autonehodu, ukazuje, že aj taká bolestná príležitosť ako trúchlenie dáva možnosť otvoriť sa plnšie Božej milosti a Božiemu milosrdenstvu, lebo v istom zmysle len zlomené srdce dokáže rásť. Bohumír Živčák píše o stretnutí a spolupráci s Nealom Lozanom, autorom viacerých kníh, ktoré vydalo naše vydavateľstvo, a Marián Kováčik opisuje osobnú skúsenosť pretavenú do obsahu Modlitbového denníka na rok 2020 – ten je podelením sa autorov o tom, ako so svojou mamou a svokrou prežívali jej odchod do Pánovho domu.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.  

 

Príbuzné články:

Pred 37 rokmi vznikol časopis Slovo medzi nami

Požehnanie pápeža Františka pre čitateľov časopisu Slovo medzi nami

15. výročie časopisu na Slovensku

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristov

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved