Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slávnosť svätého Alfonza, vďaka ktorej spoznávame znamenia čias

Redemptoristická rodina a celá Cirkev sa pripravujú na oslavu veľkého sviatku svätého Alfonza Mária di Liguori, zakladateľa Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý pripadá na 1. augusta.

Svätý Alfonz nám pripomína, že vzťah s Bohom je v našom živote nevyhnutný. Bez vzťahu s Bohom chýba zásadný vzťah. Dnes sa inšpirujeme jeho osobnou svätosťou a blízkosťou k Ježišovi Kristovi. Aj my chceme nasledovať Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa, keď prináša božské slovo hojného vykúpenia chudobným dneška.

Pri príležitosti sviatku svätého Alfonza prinášame posolstvo pátra generála Michaela Brehla CSsR:

Je veľmi dôležité, aby členovia považovali komunitu za niečo, čo treba ustavične postupne zvnútra obnovovať. (Konštitúcia 40) […] Nech je však [rehoľné spoločenstvo] otvorené svetu, aby prostredníctvom styku s ľuďmi spoznalo znamenia čias a miesta a vhodnejšie sa prispôsobilo požiadavkám evanjelizácie (Konštitúcia 43).

Nech sv. Alfonz, náš zakladajúci otec, požehná celú redemptoristickú rodinu.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved