Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

5. júla si na Slovensku každoročne pripomíname sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, spolupatrónov Európy. Pri tejto príležitosti sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda, na Puškinovej ulici v Bratislave, konala o 8:30 slávnostná svätá omša, ktorú celebroval p. Patrik Grotkovský a koncelebroval p. Rastislav Dluhý. Veriaci si spolu s pátrami redemptoristami zároveň pripomenuli 81. výročie posviacky tohto kostola, ktorý je jediným kostolom v Bratislave, zasvätený týmto svätcom. P. Rastislav sa vo svojom príhovore venoval aj histórii tohto malého a navonok nenápadného kostola. Spomenul, že je tu hlavne vďaka českým redemptoristom, ktorí v roku 1933 konali v Bratislave misie pre Čechov, žijúcich v tomto meste. Práve tieto misie dali podnet k postaveniu kostola. „Malo to byť dočasné riešenie, ale z dočasného riešenia sa stalo riešenie trvalé, no už by sme nemenili tieto priestory, kam sa ľudia radi chodia modliť, za iné,“ povedal p. Rastislav.

Vyzdvihol veľkosť, odvahu a dôležitú úlohu sv. Cyrila a Metoda, rodných bratov zo Solúna, v živote Slovanov. Hovoril o ich hlbokej viere a vzdelanosti. „Vďaka nim bola slovanská reč zavedená do bohoslužieb, keďže dovtedy sa používali len tri jazyky: latinčina, gréčtina a hebrejčina.“ Cyril zostavil abecedu, zvanú hlaholika, prekladal do staroslovienčiny časti Písma a pod. Metoda to zase ťahalo viac ku pastorácií. A aj sa stal biskupom. „Tak si Pán pripravil srdce obidvoch týchto svätcov osobitným spôsobom na misie a ohlasovanie evanjelia.“

P. Rastislav pripomenul, že o dedičstve Cyrila a Metoda sa píše dokonca i v preambule Ústavy Slovenskej republiky a zamýšľal sa spolu s veriacimi nad tým, aké dedičstvo máme na mysli, keď odriekame v kostole to známe: „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“

Po sv. omši sa konalo malé agapé, na ktorom sa pri občerstvení stretli a porozprávali, spolu s pátrami redemptoristami, všetci, ktorí tento malý kostol radi navštevujú.

Foto: Ján Mráz

 

Príbuzné články:

Sv. Cyrila a Metoda

80. rokov od posviacky Kostola sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved