Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

V Bratislave slávime 82 rokov posviacky Kostola sv. Cyrila a Metoda

V Bratislave si redemptoristi pripomínajú 82 rokov od posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda. Výročie oslávia 5. júla 2018.

Pôvodným zámerom stavby kostola (kaplnky) bolo vytvoriť  provizórny priestorom priestor modlitby do postavenia veľkého kostola zasväteného Cyrilovi a Metodovi na Námestí slobody. Tento zámer  sa napokon neuskutočnil a z provizórneho riešenia sa stal ozajstný kostol.

Spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda „Céčko“, nepretržite funguje už  pri kostole už 44 rokov.  Spievali v ňom už stovky ľudí, ktorí si aj vďaka spevu a skvelej partii ľudí posilnili svoju vieru, životnú orientáciu a stali sa priateľmi na celý život. Mnohé z jeho  pesničiek sa spievajú po celom Slovensku.

Kostol spravuje Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa (pátri redemptoristi). Ide o stavbu, ktorá vyrástla na mieste bývalej kaplnky. Tá bola súčasťou domu redemptoristov. Počiatky vzniku kostola sú spojené so začiatkom 20. storočia. Rehoľa redemptoristov, ktorá je známa svojou misijnou činnosťou, viedla v roku 1933 Misie pre Čechov v Bratislave (Dóm sv. Martina, Blumentál, kostol kapucínov). O rok neskôr pripravili aj obnovu misií (Blumentál, kostol Milosrdných bratov). Práve tieto dali podnet na založenie domu redemptoristov a postavenie kaplnky. Pražský provinciál P. Jan Haderka kúpil v r. 1935 dom na Puškinovej ulici a P. František Schroller, predstavený domu dal postaviť malú kaplnku v záhrade za kláštorom. Jej staviteľom bol pán Mařík.

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 5. júla 1936 bola kaplnka posvätená. Bola postavená ako súčasť kláštora. Bol to jediný cyrilo-metodský sakrálny objekt v Bratislave. Rátalo sa však s tým, že perspektívne bude neskôr vybudovaný väčší kostol, primeraný významu týchto svätcov pre vieru nášho národa. Do vojny sa to však nepodarilo a potom ešte menej v čase totalitného režimu. Kaplnka bola neskôr premenovaná na kostol sv. Cyrila a Metoda. Tento sakrálny objekt predstavuje jednoloďový priestor s vypusteným polygonálne zalomeným presbytériom.

Halový priestor, opatrený chórom, má skromné rozmery (11, 30 m X 16, 30 m). Strop halového priestoru je rovný, okná sú jednoduché. Pôvodne bola v presbytériu na čelnej strane umiestnená olejomaľba slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda. Obraz je replikou olejomaľby Jozefa Božetecha Klemensa z r. 1869 (dnes je tento obraz uložený v kláštore kapucínov). Na pravej strane kostola bol bočný oltár, zasvätený sv. Václavovi, kde bola socha tohoto svätca od Břetislava Kafku z Červeného Kostelca. Na tom istom oltári bol obraz Matky ustavičnej pomoci, ktorý je v kostole dodnes (na pravej strane).

Kostol patril pod duchovnú správu Farnosti Najsvätejšej Trojice a slúžili tu sväté omše predovšetkým kňazi tejto farnosti. Keď bol v r. 1985 kaplánom vo farnosti P. Milan Bubák SVD., upravil interiér kaplnky. Umelecky mu v tom pomáhal P. Zavarský SJ. V spolupráci v Vítom Pacalajom upravili interiér, ktorý je v kaplnke dodnes. Vít Pacalaj je architektom aj realizátorom tejto novej úpravy. Vyrobil drevorezbu sv. Cyrila a Metoda, ktorá dominuje v presbytériu. V oknách sú vitráže, ktoré boli nainštalované na Vianoce 2000 na podnet vtedajšieho viceprovinciála Róberta Bezáka.

V kostole redemptoristov sú cez týždeň dve sväté omše. Ráno o 6:00 a večer o 18:00. V nedele a prikázané sviatky v deň pracovného voľna bývajú ráno spievané ranné chvály o 8:00, po ktorých je svätá omša o 8:30. Po nej nasleduje omša o 10:30 a večer o 18:00. Ak pripadne prikázaný sviatok na pracovný deň, sväté omše sú  o 6:00, 16:00 a 18:00.

Okrem svätých omší bývajú v utorky o 19:00 chvály so spoločenstvom Calvary, v stredu o 17:45 Novéna k Matke ustavičnej pomoci, vo štvrtok po večernej svätej omši adorácia a v piatky a nedeľe v pôstnom období býva pred večernými omšami krížová cesta. Pred svätými omšami a počas nich je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia podľa potreby. Pred omšami je posvätný ruženec.

Foto: Pavel Kováč

slávnosť sv.Cyrila a Metoda

slávnosť sv.Cyrila a Metoda

Spevácky zbor "Céčko"

Agape slavnosť sv.Cyrila a Metoda

agape slavnosť sv.Cyrila a Metoda

agape slávnosť sv.Cyrila a Metoda

agape slávnosť sv.Cyrila a Metoda

agape cyrilko5

Viac fotiek zo slávnosti sv. Cyrila a Metoda a z agapé

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved