Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Skončila sa prvá fáza 26. generálnej kapituly v Európe

Rím, Večné mesto, bolo miestom stretnutia I. fázy 26. generálnej kapituly Konferencie redemptoristov v Európe. Táto fáza sa konala od 21. do 31. marca v rekolekčnom dome pasionistov neďaleko rímskeho Kolosea. Prítomní boli generálny predstavený P. Michael Brehl spolu s tromi generálnymi radcami, koordinátorom Konferencie Európa a zástupcami jednotiek v Európe, okrem spolubratov z Ukrajiny. Kapitulári počas týchto dní usilovne pracovali, pričom dopoludnia a popoludní sa konali dve zasadnutia, ktoré boli kombináciou prezentácií, pracovných skupín a plenárnych zasadnutí. Nedeľa 27. marca bola pre 43 účastníkov jediným dňom odpočinku. Pri rôznych liturgických sláveniach sme neustále pamätali na našich spolubratov redemptoristov na Ukrajine a na všetkých, ktorí pomáhajú obetiam tamojšej vojny.

Počas prvého týždňa sa kapitulári zaoberali otázkami týkajúcimi sa celej kongregácie. Prednášali sa príspevky a študovali správy, ktoré boli obohatené o dialóg účastníkov. Druhý týždeň bol zameraný na skonkretizovanie hodnotenia situácie života a misie redemptoristov v Európe a na plánovanie budúcnosti v rôznych oblastiach, ako sú misia, formácia, spoločné poslanie a vedenie.

Redemptoristi v Európe čelia pri svojom poslaní v službe ohlasovania evanjelia mnohým výzvam. Charizma redemptoristov je vždy radostnou odpoveďou na výzvu Ježiša Vykupiteľa ohlasovať evanjelium chudobným, najmä tým najopustenejším. Periférie veľkých miest, prítomnosť migrantov a utečencov, nové rodinné a sociálne štruktúry sú okrem iných oblasťami, ktoré sa týkajú všetkých krajín starého kontinentu. Aby mohli redemptoristické komunity lepšie slúžiť svetu a Cirkvi, chcú posilniť svoj komunitný život, svoju spiritualitu a vedenie a na tento účel si určili niekoľko apoštolských priorít. Pri formácii mladých redemptoristov bude okrem toho potrebné zvážiť väčšiu disponibilitu pre misiu v iných krajinách, jazykoch a kultúrach.

Redemptoristi v Európe sú v procese reštrukturalizácie, rovnako ako celá Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa. Je to proces, ktorý sa začal pred 30 rokmi, ale vyžaduje si starostlivosť, úsilie, trpezlivosť a dôveru v Pána, ktorý vedie naše kroky. Jednou z výziev do budúcnosti je vytvorenie troch veľkých jednotiek v Európe, ktoré v nových štruktúrach zjednotia spolubratov na juhu, severe a východe kontinentu. Okrem tohto spojenia síl a sŕdc boli navrhnuté aj nové ciele, ako napríklad vytvorenie medzinárodných komunít alebo posilnenie solidarity so slabšími jednotkami. V týchto náročných časoch bolo ďalším rozhodnutím posilniť solidaritu s Ukrajinou a spolubratmi, ktorí tam a v iných krajinách pracujú v službe utečencom.

Páter generál ukončil I. fázu 26. generálnej kapituly v Európe a poďakoval všetkým za spoluprácu, vrátane ľudí, ktorí pripravovali stretnutia a témy, technickej službe, zapisovateľom a prekladateľom. Teraz už len zostáva zozbierať plody, ktoré obohatia druhú fázu kapituly, v ktorej sa všetci redemptoristi sveta zjednotia ako proroctvo „nového neba a novej zeme“.

P. Laureano Del Otero Sevillano CSsR

www.cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved