Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Skončila sa prvá fáza 26. generálnej kapituly Severoamerickej konferencie

Svätá omša, ktorej predsedal generálny predstavený P. Michael Brehl CSsR, oficiálne ukončila prvú fázu 26. generálnej kapituly Severoamerickej konferencie redemptoristov (9. – 20. máj 2022). Druhá fáza, kanonická, sa bude konať na jeseň tohto roku v Ríme.

Členovia prvej fázy sa venovali práci na rôznych správach severoamerickej konferencie. Ďalšie úvahy a diskusie o pracovnom dokumente konferencie boli hlavnou náplňou práce malých skupín a väčšej skupiny.

Pátri Kevin O’Neil a Santo Arrigo predstavili pracovný dokument pripravený pre prvú fázu. Pracovný dokument bol výsledkom širokých konzultácií v kongregácii, vrátane generálnej rady, konferenčných koordinátorov, vyšších predstavených a ich rád, spolubratov a partnerov v misii (PIM) prostredníctvom diskusie o video-prezentáciách, ktoré reflektovali tému uplynulého šesťročia: Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – solidarita a misia.

V uplynulých dňoch sa členovia malých skupín zamerali na prvú, druhú a tretiu kapitolu pracovného dokumentu. Následne hlásili dôležité body, o ktorých mala uvažovať a konať väčšia skupina. Osobné zdieľanie a zdieľanie v skupinkách sa sústredilo na: 1) poslanie redemptoristov; 2) solidaritu; 3) formáciu pre misiu a službu; 4) zasvätený život a 5) riadenie.

Okrem pracovného dokumentu bola súčasťou ďalších správ aj prezentácia koordinátora, ktorú predniesol páter Jack Kingsbury. Poskytol komplexný prehľad o práci a úspechoch konferencie, o ktorom neskôr uvažovali a diskutovali malé skupiny.

Členovia tiež preštudovali a odhlasovali niekoľko postulátov. Schválené postuláty budú zaslané na druhú fázu generálnej kapituly v septembri.

Okrem toho zhromaždenie preskúmalo postulát, ktorý predložila generálna rada. V pondelok popoludní bol vyhradený čas na modlitbu a rozlišovanie o budúcom vedení redemptoristov.

Účastníci sa zišli v kaplnke na modlitbe, vzývali Ducha Svätého a uvažovali o potrebných charakteristikách a type človeka, ktorý je v tomto období potrebný v Kongregácii a v živote Cirkvi.

Po modlitbe sa členovia zhromaždili v malých skupinkách a potom na plenárnom zasadnutí, aby navrhli a následne hlasovali za osoby, ktoré by podporili do funkcií generálneho predstaveného a generálneho konzultora. Tieto mená boli odovzdané do II. fázy generálnej kapituly.

Autor: P. Charlie Wehrley CSsR

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved