Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Sestry oblátky Najsvätejšieho Vykupiteľa v Španielsku dostali ocenenie za prácu v prospech rovnosti žien

(Bilbao, Španielsko) Ceny Zirgari Sariak za rovnosť žien a mužov sú vyznamenaním a symbolom vďačnosti a verejného uznania pre jednotlivcov, právnické osoby a skupiny, ktoré vynikli vo svojej práci v prospech práv žien a rovnosti žien a mužov v Biskajsku (jedna z provincií Baskicka na severe Španielska).

V roku 2018 túto cenu dostala právnička Adela Asua, filmový festival Zinemakumeak gara!, Mutualia a sestry oblátky.

Práca sestier oblátok proti násiliu na ženách

Sestry oblátky sa pomocou svojho projektu Leiho Zabalik starajú o ženy, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi a prostitúcie, s cieľom slúžiť a chrániť tých najslabších. Tento rád sa zaviazal obnoviť rovnosť žien prostredníctvom princípov ako milosrdenstvo, solidarita, radosť a dar.

Cieľom programu Leiho Zabalik je jednak posilniť ženy, aby mohli zvýšiť svoje osobné kapacity a neskôr, po procese inklúzie, sa mohli osamostatniť, a tiež bojovať s obchodovaním a sexuálnym zneužívaním žien.

Program je súčasťou národných a medzinárodných ženských organizácií (napr. Medzinárodnej siete pre pohlavie a solidaritu).

Zdroj: www.cssr.news

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Redemptorista z Vietnamu na zozname „100 informačných hrdinov“‏

Obláti – prvotná forma apoštolátu laikátu v Kongregácii redemptoristov

Redemptoristickí laickí misionári sú povolaní byť svetlom sveta a soľou zeme v zranenom svete

Zasvätené sestry Najsvätejšieho Vykupiteľa: 10 rokov „Antonia Projectu“ a spomienkový časopis

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved