Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi a laickí partneri v misii na vianočných trhoch v Bratislave

Počas vianočných trhov, ktoré už tradične bývajú v Bratislave, sa redemptoristi a ich laickí spolupracovníci zúčastňujú na službe v arcidiecéznom stánku, ktorý je v blízkosti jezuitského kostola. Aj minulého roku sa nám podarilo niečo podobné 4 adventné pondelky. Arcidiecéza má svoj stánok v rámci vianočných trhov už druhý rok.

V nedeľu 20. novembra malo službu Večeradlo z Kramárov, ktoré tiež spolupracuje s redemptoristami. V pondelok 21. novembra boli v stánku redemptoristi, bohoslovci a mladí z Vysokej školy sv. Alžbety, ktorí sú súčasťou formačnej skupiny pri redemptoristoch. V stredu 23. novembra malo v stánku službu misijné spoločenstvo Calvary. 24. novembra  slúžili v stánku naši priatelia zo spoločenstva Jordán z Trnávky. Dnes na prvú adventnú nedeľu slúžili v stánku naši priatelia zo spoločenstva NIKO. Podarilo sa nám zoskupiť spriatelené spoločenstvá, s ktorými budeme slúžiť na Hlavnom námestí dohromady 7 dní. Každý deň stánok navštívi aj otec biskup Jozef Haľko, ktorý je hlavným iniciátorom tejto myšlienky.

Arcidiecéza chce prostredníctvom veriacich ponúknuť okoloidúcim možnosť rozhovoru, modlitby a tiež ponúknuť užitočnú kresťanskú literatúru, ktorá môže pomôcť spoznať a prehĺbiť poznanie katolíckej viery. Do služby sú zapojené rôzne skupiny a spoločenstvá z arcidiecézy. Pozývame kohokoľvek, kto má túžbu viac spoznať kresťanskú vieru, kto v sebe nesie otázky, na ktoré dlho hľadá odpoveď. V stánku sú vždy veriaci ľudia, ktorí sú ochotní sa s ľuďmi pomodliť a s úctou a porozumením si vypočuť ich príbehy.

Podujatie je vyjadrením Cirkvi, ktorá je „vychádzajúca“, a ktorá hľadá človeka a ponúka mu posolstvo Božej starostlivosti a milosrdenstva.

IMG_1675

IMG_1661

 IMG_1671

IMG_1690

Príbuzné články:

Partneri v misii na XXV. generálnej kapitule

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved