Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Púť po stopách svätého Klementa Hofbauera

Collegio Maggiore v spolupráci s Historickým inštitútom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa zorganizovali od 9. do 20. júla 2023 púť po stopách svätého Klementa Márie Hofbauera. Skupina 12 študentov s P. Martinom McKeeverom CSsR, riaditeľom Collegio, a P. Adamom Owczarským CSsR, riaditeľom Historického inštitútu a sprievodcom počas púte, prešla tromi krajinami a navštívila mestá spojené so životom a apoštolátom svätca.

Púť je cestou za miestami, ktoré sa považujú za duchovne, kultúrne, politicky a historicky významné. Svätý Klement, ktorého niektorí nazývajú druhým zakladateľom kongregácie, je totiž protagonistom prítomnosti redemptoristov mimo Talianska. Púť bola časom prehlbovania pochopenia jeho života, ktorý všetkých redemptoristov a apoštolov inšpiruje k ohlasovaniu nádeje. Jej účastníci videli, ako Klement udržiaval vernosť a tvorivosť, aby rozvíjal apoštolský život podľa charizmy Kongregácie a pokračoval v diele vykúpenia napriek mnohým ťažkostiam, ktoré bránili rastu Božieho kráľovstva.

Klementov život sa odvíjal od politických dejín jeho doby. Pútnici si všímali historické a kultúrne centrá, ktoré pomáhajú v hermeneutike (hermeneutika sa zaoberá vysvetľovaním historických textov) Klementovho misijného pôsobenia od Varšavy po Viedeň, prechádzajúc cez Českú republiku, krajinu jeho narodenia. Zdržali sa aj na ďalších významných miestach: pozreli si napríklad pamätníky obetiam druhej svetovej vojny, historické centrum Varšavy a kráľovské parky Lazienki a Wilanow. Cestou do Krakova sa pomodlili v poľskej národnej svätyni Čiernej Madony v Čenstochovej. Z Krakova, kde sa na niekoľko dní ubytovali v Pútnickom dome, absolvovali púť do Svätyne Božieho milosrdenstva, navštívili Osvienčim, rodisko svätého Jána Pavla II. Wadowice, soľnú baňu Wieliczka. Pred odchodom z Poľska do Českej republiky navštívili komunitu redemptoristov v Barde na juhu smerom k hraniciam s Českou republikou. Odtiaľ pútnici dorazili na Svatú Horu, mariánsku svätyňu, ktorú spravujú spolubratia z Provincie Bratislava – Praha.

Pokračujúc v púti po stopách svätého Klementa navštívili Prahu. V roku 1794 sa svätý Klement vydal na púť k hrobu svätého Jána Nepomuckého v pražskej katedrále po tom, ako bol počas ruského vpádu zachránený sirotinec. Zo Svatej Hory ich cesta pokračovala do Viedne. Cestou sa zastavili v Tasoviciach, v dome, kde sa Klement narodil, na votívnej svätej omši.

Poďakovanie patrí bratom z rôznych komunít, ktorí pútnikov bratsky prijali a podelili sa s nimi o bohatú históriu Klementa, ktorú nachádzame v kostoloch, pamiatkach, múzeách a archívoch.

Zdroj: Sylvain Tarpilga CSsR, Scala News

Preklad a úprava: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved