Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prvá fáza generálnej kapituly redemptoristov v Afrike a na Madagaskare

V Afrike a na Madagaskare sa uskutočnila prvá fáza 26. generálnej kapituly redemptoristov. Všetci účastníci boli online, zastupovali 13 krajín Afriky; ďalší účastníci boli z Ríma, Brazílie a Írska.

Prvá fáza 26. generálnej kapituly Konferencie pre Afriku a Madagaskar sa kvôli cestovným obmedzeniam Covid-19 konala online od 16. do 25. januára. Zúčastnilo sa na nej 26 účastníkov vrátane generálneho predstaveného P. Michaela Brehla CSsR a troch členov generálneho vedenia. Moderátormi zhromaždenia boli pátri Joaquim Parron CSsR a Bento Katchingangu CSsR.

Generálna kapitula sa už po druhýkrát koná v troch fázach, ktoré ponúkajú možnosť širšej a väčšej účasti na procese generálnej kapituly vrátane rozhodovania a realizácie rozhodnutí. Každá provincia, viceprovincia, región a misia sú zastúpené na zhromaždeniach prvej fázy, ktoré sa organizujú v období od januára do júna 2022 v každej konferencii. Počas prvej fázy delegáti dôkladne preštudujú a prediskutujú rôzne správy, otázky, ktorými sa má generálna kapitula zaoberať, a všetky návrhy na činnosť. Môžu tiež pripraviť návrhy, ktoré budú predložené v druhej fáze, ktorej začiatok je naplánovaný na 11. septembra tohto roku v Ríme.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved