Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Prvá fáza 26. generálnej kapituly je zvolaná

(Rím) 21. septembra P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený, podpísal dekrét, ktorým zvolal 1. fázu 26. generálnej kapituly. Stretnutia tejto fázy sa uskutočnia v roku 2022 vo všetkých piatich konferenciách kongregácie redemptoristov na celom svete:

  • Afrika-Madagaskar; 10. – 25. január 2022 v Nairobi (Keňa)
  • Európa; 21. marec – 1. apríl 2022 (o mieste sa ešte rozhodne) 
  • Latinská Amerika – Karibik; 24. apríl – 5. máj 2022 v Sao Paule (Brazília) 
  • Severná Amerika; 9. – 21. máj 202, vo West End (New Jersey, USA) 
  • Ázia-Oceánia; 30. máj – 8. jún 2022 na Bali (Indonézia). 

Účasť na stretnutí 1. fázy je povinná pre všetkých členov kánonickej fázy (2. fáza) kapituly, ktorá sa má konať na jeseň 2022 v Ríme. Všetci členovia kánonickej 2. fázy majú právo hlasovať o všetkých záležitostiach predložených na zváženie na stretnutí 1. fázy kapituly. Okrem toho, členmi sú tiež členovia 1. fázy stretnutia s hlasovacími právami:

• predstavení misií

• provincie, viceprovincie a regióny s viac ako 20 členmi, ktorí ešte nemajú hlas pre kánonickú fázu, majú právo na hlas v I. fáze.

Generálny predstavený sa zúčastní všetkých zasadnutí. Koordinátor konferencie bude riadnym členom stretnutia svojej vlastnej konferencie. Generálni konzultori by sa mali zúčastniť aspoň jedného stretnutia 1. fázy. Ostatní členovia generálnej kúrie by sa mali zúčastniť jedného zasadnutia, ako je určené generálnou vládou. Bratia zvolení generálnou radou by sa mali zúčastniť na zasadnutí, na ktorom je zastúpená ich jednotka. Ďalšími osobami prítomnými na zasadnutiach I. fázy sú moderátori generálnej kapituly, laickí partneri, odborníci a ďalšie osoby určené generálnou radou a/alebo stanovami konferencie.

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved