Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pri stole v Betánii – knižná novinka nášho vydavateľstva

V slovenčine vychádza kniha Marka Ivana Rupnika Pri stole v Betánii. Je ďalším pokračovaním jeho exegézy Božieho slova. Príbeh Hľadám svojich bratov o Jozefovi a jeho bratoch vystriedajú iné udalosti a stretnutia. Nový príbeh sa odohráva v Betánii pri stole s Ježišovými priateľmi. V knihe autor uvádza: „Priateľstvo je najsilnejším a najautentickejším svedectvom tých, ktorí sú spasení. Preto nemá predurčené formy, ale pozná drámu, ktorá prebieha počas celého veľkonočného trojdnia.“

„Kniha Marka Ivana Rupnika je hlboké uvažovanie o priateľstve Marty, Márie a Lazára s Ježišom. Popritom autor ako dobrý umelec vkladá do svojej mozaiky vzťahov medzi hlavnými protagonistami úvahy o viere, hriechu a smrti, láske a zmŕtvychvstaní, formácii a povolaní. Kto pristúpi ku stolu v Betánii, spolu s autorom knihy vstúpi do sveta teológie lásky, ktorá sa mu navždy vtlačí do srdca,“ predstavuje knihu Juraj Pigula, šéfredaktor časopisu Zasvätený život.

Knihu vydáva časopis Zasvätený život v rámci projektu Z4P vo vydavateľstve Redemptoristi – Slovo medzi nami. Knihu si môžete objednať emailom na adrese slovo@smn.sk, na tel. č. 0948 440 037 (v čase od 8:00-12:00), alebo na adrese Vydavateľstvo Redemptoristi, Puškinova 1, 811 04 Bratislava. Cena v našom vydavateľstve je 3,70 eur.

Zdroj (krátené): TKKBS

Príbuzné články:

Hľadám svojich bratov – Marko Rupnik

Knižný katalóg

15. VÝROČIE ČASOPISU NA SLOVENSKU

PÁPEŽ POŽEHNAL ČITATEĽOV SLOVA MEDZI NAMI

DEJINY PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI REDEMPTORISTOV 

PUBLIKÁCIE SV. ALFONZA – DUCHOVNÁ KLASIKA?

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved