Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prezentácia prvej knihy o práci slávneho mierotvorcu, brata Aleca Reida

V kostole v Clonarde, v Belfaste, večer 6. júna 2017, uvádzala bývalá prezidentka Írska Mary McAleeseová prvú knihu o službe pokoja brata Aleca Reida. Pani McAleeseová bola osobnou priateľkou brata Aleca, a tak mohla ku svojej úvahe nad životom a dielom brata Aleca pripojiť svoju vlastnú skúsenosť. Vo svojom prejave kládla  dôraz na skutočnosť, že hnacou silou v jeho úsilí o pokoj bola jeho viera. Pobádaný vierou sa brat Alec rozhodol, že sa musí aktívne priblížiť k tým, ktorí sú zapojení do násilia, a nielen obzerať si veci a udalosti  z bezpečnej vzdialenosti. Bývalá prezidentka objasnila, že výraz „Jeden muž, jeden Boh“ nám pomáha spojiť rôzne etapy a rozmery tejto zložitej služby. Predovšetkým zdôraznila dôležitosť písaného slova v diele brata Aleca. Jeho veľkým prínosom bola aktívna práca s rozdielnymi stranami zapojenými do konfliktu (polovojaci a vlády Británie a Írska), aby našiel formulácie, ktoré budú akceptovateľné pre všetkých. Boli to zložité roky a roky trpezlivej práce, ktorých cenu platenú frustráciou a sklamaniami si len ťažko vieme predstaviť.

Po tomto prejave autor knihy, brat Martin McKeever, v krátkosti vysvetlil dosť špecifický charakter tejto knihy. Hoci nie je biografiou ani ďalšou historickou knihou o nepokojoch, obsahuje mnoho biografie a histórie. Prvá a najdlhšia časť knihy sa snaží zasadiť príbeh diela brata Aleca do zložitej politickej situácie obdobia medzi rokmi 1975 a 2005. Názory brata Aleca na tieto udalosti môžeme zistiť vďaka dlhým prepísaným rozhovorom, ktoré s ním viedol bývalý provinciál brat Michael Kelleher. Druhá časť knihy je písaná skôr z perspektívy viery než z hľadiska histórie. Príbeh brata Aleca je možné prerozprávať aj bez odkazu na vieru. Ak ale vieru nevezmeme do úvahy, nedokážeme ho plne pochopiť. Konkrétnym vyjadrením tejto viery bolo to, čo nazýval „milosrdným priateľstvom“ voči všetkým tým, ktorí trpeli následkami nepokojov. Tretia časť knihy obsahuje rad svedectiev, vrátane tých, čo zazneli na pohrebe brata Aleca. Posledná časť knihy je súbor dokumentov, ktoré napísal brat Alec. Mnohé z nich sú „suché a formálne“. Ak ale chceme porozumieť precíznej povahe jeho diela, sú pre nás nenahraditeľným zdrojom.

Záver patril vďake všetkým spolupracovníkom bývalého provinciála brata Michaela Kellehera, ktorý prišiel s myšlienkou vydania tejto knihy a ktorý neustále pracoval, aby podporil spomienku na brata Aleca.

Zdroj: cssr.news

Preklad: Jana Badurová

Jeden muž, jeden Boh. Služba pokoja brata Aleca Reida, C.Ss.R, od Martina McKeevera C.Ss.R.

  

Príbuzné články:

Gerry O’Connor viedol školenie pre ekonómov Konferencie Afrika – Madagaskar

Návšteva Mozambiku (P. Dan Baragry, 2017)

Domov pre spásu (Matka ustavičnej pomoci vo väznici) (2017)

Novény z Belfastu a Limericku bolo možné sledovať naživo (2017)

Deň sv. Patrika v Limericku

Život mladej slovenskej redemptoristky v Írsku

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved