Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Návšteva Mozambiku

Návšteva Mozambiku

31. marec – 20. apríl 2017

Moja nedávna návšteva misie redemptoristov v Mozambiku bola mimoriadne pozitívnou a obohacujúcou skúsenosťou. 31. marca som sa na letisku v Johannesburgu stretol s O. Domingosom, viceprovinciálom Fortalezy a O. Ramonom, provinciálom Buenos Aires.  Odtiaľ sme leteli do Maputy, hlavného mesta Mozambiku. Ďalšie týždne sme spoločne  navštevovali tri komunity redemptoristov v krajine.

Mozambik, s počtom obyvateľov 27 miliónov, je mimoriadne chudobná a nedostatočne rozvinutá krajina, ktorá sa stále iba zotavuje z dôsledkov veľmi deštruktívnej a surovej občianskej vojny. V súčasnosti v krajine pôsobí 10 redemptoristov, šesť z Argentíny, dvaja z Brazílie a dvaja z Írska;  sú tam aj dve sestry redemptoristky misionárky a laická dobrovoľníčka z Južnej Ameriky, ktoré pracujú s našimi argentínskymi bratmi.

Argentínski redemptoristi prišli do Mozambiku v roku 2002 a v súčasnosti spravujú dve veľké farnosti. Ich prvé zriadenie bolo v Muvambe, asi 700 kilometrov od mesta Maputo, čo je veľmi vidiecka oblasť. Táto oblasť bola v dôsledku občianskej vojny bez kňaza od polovice 80. rokov; je to mimoriadne veľká farnosť s viac ako 50 komunitami, ako aj oblasť prvej evanjelizácie, kde farnosť postupne zasieva semienka viery. SERVE a Misean Cara podporili v Movambe v priebehu rokov mnoho projektov, najmä projekt „Voda pre život“, ktorý zabezpečil veľa studní v tejto oblasti a vyvinul snahu priblížiť sa mládeži. Asi pred siedmimi rokmi prijali bratia druhú farnosť, tentoraz v meste Maputo; po tichu a izolácii v Muvambe si museli na hluk a aktivitu svojej novej farnosti poriadne zvykať! Nachádza sa priamo v srdci farmárskej oblasti s kostolom, ktorý sa nachádza pozdĺž miestneho trhu. Oddanosť našich argentínskych bratov tejto misii a jednoduchosť ich životného štýlu je rozhodne pôsobivá.

 

Jediný zachovalý múr pôvodného kostola v Muvambe, ktorý bol zničený počas občianskej vojny.

 

Vrcholom nášho pobytu v Mapute bolo určite naša spolupráca so začínajúcim formačným spoločenstvom. V súčasnosti je s nami vo formácii sedem mladých mužov; traja z nich navštevujú miestny juniorský seminár, kde sa zameriavajú na zlepšenie kvality vzdelávania a odbornej spôsobilosti v portugalčine, zatiaľ čo ďalší štyria študujú filozofiu. Jeden z týchto študentov bude v priebehu tohto roka, dúfajme, pripravený na noviciát. Je veľmi povzbudivé myslieť na to, že je možnosť mať v budúcom roku nášho prvého miestneho redemptoristu. Tento rok vstúpili do formačného programu prví dvaja kandidáti z našej oblasti. Bohužiaľ, jeden sa vrátil domov tesne pred Veľkou nocou, ale vďaka Bohu už je niekoľko uchádzačov na budúci rok, čo je veľmi povzbudivý vývoj. Nedávno bola zakúpená nová nehnuteľnosť ako budúca základňa pre našu formačnú komunitu, ktorá sa bude v najbližších rokoch postupne rozvíjať. Toto je prvý majetok, ktorý redemptoristi v Mozambiku vlastnia, a je určite znamením toho, že v krajine začíname zapúšťať skutočné korene. Je zrejmé, že dlhodobá budúcnosť redemptoristickej misie v Mozambiku bude závisieť od vývoja živého formačného programu a rozhodlo sa, že to bude spoločným projektom troch jednotiek.

Veľmi som si cenil prijatie a pohostinnosť našich argentínskych bratov, zároveň som sa však tešil, že sa konečne dostanem do Furancunga a stretnem sa s Johnom, Derekom a Eridianom. V piatok 7. apríla sme leteli do mesta Tete a ďalší deň sme odcestovali do Furancunga, aby sme s tamojšou komunitou strávili Veľký týždeň. Furancungo je štyri hodiny cesty od Tete a 75 km od asfaltovej cesty cez prašný terén; je to veľmi izolovaná vidiecka oblasť, kde je život veľmi jednoduchý a základný aj pre našich bratov, ktorých som našiel, vďaka Bohu, v dobrej kondícii a zdraví.

 

Dlhá a prašná cesta do Furancunga – hneď za sloniou horou!

 

Je to viac ako päť rokov od doby, kedy provincia spolu s vice-provinciou Fortalaza prevzala túto novú oblasť misií vo Furancungo a zatiaľ, čo je misia stále krehká, pretože je stále pomerne vysoká fluktuácia personálu, deje sa tiež významný a evidentný pokrok. Bratia zapustili v komunite silné korene, sú prijatí a rešpektovaní a dobre slúžia v miestnom dialekte. Zlepšili svoje bývanie a nedávno dokončili dve učebne, aby ich farnosť mohla využívať. Výstavba nového kostola, ktorý ľudia chceli a ktorý bol veľmi potrebný, bola dôležitým vývojom; zatiaľ čo pokračuje práca na dokončení projektu, kostol je plne funkčný a viac ako dostačujúci pre potreby tejto oblasti. Farnosť Furancungo je obrovská s viac ako 60 spoločenstvami, ktoré sú roztrúsené, a ktorým pravidelne slúžia bratia, ktorí majú tiež pastoračnú starostlivosť o ďalšiu obrovskú oblasť asi päť hodín od mesta Furancungo, ktoré navštevujú niekoľkokrát za rok. Veľkou radosťou počas našej návštevy bol príchod Jeana Carlosa, študenta z Fortalazy, ktorý začal svoje pastoračné pôsobenie pred  vysvätením za kňaza a sme vďační viceprovincii za ich neprestajnú angažovanosť v misii z hľadiska personálu.

 

Nový kostol vo Furancungo.

 

Veľký týždeň a Veľká noc vo Furancungo boli určite zážitkom. Liturgie boli dlhé a radostné, s množstvom spevu a tanca. Možno som nerozumel ani slovo z toho, čo bolo povedané, ale duch sviatkov bol zjavne prítomný v skutkoch a reakciách ľudí. Oslavy veľkonočných vigílií a veľkonočných sviatkov boli obzvlášť živé a nemal som problém prežívať radosť sviatkov a dobrú zvesť, že Pán je skutočne vzkriesený.

 

Obrady Veľkého Piatku, Krížová cesta.

 

Hoci bolo pre mňa dobré navštíviť našu misiu v Mozambiku, dôležitosť tejto návštevy spočívala v tom, že zahŕňala vedenie troch jednotiek zapojených v krajine a sprostredkovala nám spoločné chápanie problémov a obáv súvisiacich s misiou. Už existujú spoločné a rastúce putá medzi tromi redemptoristickými domami v krajine, pravidelné bratské návštevy, spoločná práca na množstve farských misií a  zjavná spolupráca na vývoji spoločného formačného systému. Medzi všetkými bratmi je skutočná túžba, aby sa tieto vzťahy naďalej rozvíjali. Prednostne rozvíjame dobrý program formácie a postupne smerujeme k vytvoreniu redemptoristického regiónu v Mozambiku. Zahŕňa to ťažkosti, obrovské vzdialenosti medzi komunitami, rozdiely v pastoračných prístupoch a rôzne dialekty, ale  tiež skutočný zmysel, že Mozambik je pre redemptoristov dobré miesto na pôsobenie, že tam je skutočná misijná potreba a túžba pestovať „zelené výhonky“, ktoré sa už začali objavovať. Neskôr v tomto roku sa bratia  zúčastnia spoločných duchovných cvičení a stretnutia, počas ktorého majú v úmysle zvoliť si úradujúceho koordinátora, ktorý pomôže rozvíjať už vzniknuté zväzky jednoty. Nádejou je, že v ďalšom štvrťroku budeme postupne smerovať k vytváraniu  podoby a priorít nového regiónu.

 

S komunitou Furancungo. Otcovia Eridian, Dan, Derek a John.

 

Bola to určite výsada navštíviť v mene provinice bratov v Mozambiku  a ubezpečiť ich o našej podpore v ich úsilí a službe. Prosím vás, aby ste sa naďalej modlili za túto misiu, aby Pán uchoval našich bratov silných a zdravých a žehnal ich prácu, aby Cirkev a Kongregácia rástla a prekvitala v tejto problémovej oblasti Afriky.

 

Váš v Kristovi,

 

Dan Baragry C.Ss.R.

Provinciál.

Dublinská  Provincia

 

Ilustračná foto: Formačná komunita s O. Danom a Domingosom.

 

Príbuzné články:

Páter Brian Holmes o redemptoristickej misii v Mozambiku

Denver (USA) – kapitula 2017

Solidarita s Venezuelou (2017)

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou v krajine

92 rokov redemptoristov misionárov vo Venezuele

Pápež František vyzýva k ukončeniu násilia vo Venezuele

Redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície (Majella)

Indická provincia Liguori má 25 rokov

Dvaja indickí redemptoristi vo Viedni

V Austrálii sa slávil sviatok sv. Alfonzy, indickej svätice

Redemptoristi v Európe

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Provincia Viedeň – Mníchov

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Vietnamský redemptorista – Informačný hrdina

Vietnam – Pripravuje sa nový náboženský zákon

Nigéria: Radostné stretnutie s Kristom v Galilei

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

Brazília: Redemptoristi v Aparecide vydávajú časopis už 15 rokov

Brazília v morálnej kríze

Česká republika: Redemptoristi vo Frýdku posvätili sochu Fatimskej Panny Márie

Česká republika: Svatohorské zvony

Holandsko: Wittem – nové popartové portréty svätých a blahoslavených

Taliansko: V Ciorani vznikol medzinárodný noviciát

List P. Vincenta van Vossela z Bagdadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Biskup – redemptorista z Iraku s mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Londýn – 150 rokov provincie

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II. u redemptoristov v Ríme (komunita sv. Alfonza)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Peru: Prírodná katastrofa

Provincia Viedeň – Mníchov

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved