Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pozývame dnes na Noc literatúry

Séria večerných čítaní z kníh európskych autorov sa bude odohrávať na štrnástich miestach v okolí Štefánikovej ulici v Bratislave. Ukážky z kníh súčasných európskych autorov prečítajú známi slovenskí herci.

Pozýva: České centrum / Kostol Cyrila a Metoda, Puškinova 1
číta: Roman Blumaier

Jan Kalfař: Kosmonaut z Čech
Plus, 2017
Preklad: Veronika Volhejnová
Knižný debut mladého českého autora, ktorý od pätnástich rokov žije v Amerike. Výborné recenzie v svetovej tlači chvália nápaditý príbeh s dávkou Švejkovho humoru, v ktorom odvážny Čech Jakub Procházka cestuje až na samotný Mars, aby v prázdnote vesmíru zistil, čo je v jeho živote dôležité.

Kostol Cyrila a Metoda, Puškinova 1 
Najmenší rímskokatolícky funkcionalistický chrám v hlavnom meste bol postavený v roku 1936. Jeho skrytá poloha umožňovala stretávanie študentov pred rokom 1989. Aj dnes je živým centrom náboženskej obrody a miestom každodenných stretnutí veriacich z celej Bratislavy. Jeho skromný interiér je príjemnou kulisou k stretnutiam ľudí navzájom, ako aj jednotlivých veriacich s Bohom.

Viac

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved