Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pozrime sa na tento svet tak, ako ho vidí Boh

Vianočné posolstvo generálneho predstaveného P. Michaela Brehla CSsR

Bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Pre mnohých z nás budú tento rok Vianoce iné. Všetci sme si vedomí obmedzení, ktorým čelíme. Príliš dobre vieme, koľko strát sme utrpeli počas tejto pandémie. Niektorí z nás sú skľúčení a znepokojení. Niektorí dokonca hovorili o „zrušení“ Vianoc! Bratia a sestry, nemohli sme zrušiť Vianoce, aj keby sme to chceli urobiť! Cisári a diktátori, vojny a rany, všetci sa pokúšali zrušiť Vianoce v minulosti a nikdy sa im to nepodarilo. Pretože Vianoce nezávisia od nás. Závisí to od Boha – je to Božia iniciatíva!

Tieto Vianoce musíme otvoriť oči pred príležitosťami, ktoré sme v minulosti možno prehliadli. Naše oslavy budú jednoduchšie, možno ešte pokojnejšie a menšie. Ale Boh k nám dnes prichádza v našom zranenom svete, rovnako ako sa Ježiš Kristus narodil vo veľmi zranenom a trpiacom svete pred viac ako 2000 rokmi.

Boh nás dnes navštevuje v našich rodinách a v našich spoločenstvách. Boh k nám prichádza v osobách, ktoré dobre poznáme, aj v neznámych, ktorí môžu prísť k našim dverám a hľadať pomoc – v chudobných a v migrantoch, v deťoch a v našich starších. A prostredníctvom nás Boh navštívi aj ostatných.

Tieto Vianoce nás pápež František pozýva, aby sme znovu snívali Boží sen a aby sme videli tento svet tak, ako ho vidí Boh – nie našimi očami, ale srdcom

Tieto Vianoce, nech si uvedomíme, čo je zo všetkého najdôležitejšie – že Ježiš prichádza ako náš Vykupiteľ a ako náš brat a že sme si navzájom bratmi a sestrami.

Nezabudnime sa modliť jeden za druhého a nezabudnite sa modliť za mňa.

Nech sa tešíte z požehnaných a radostných Vianoc kdekoľvek ich nájdete!

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved