Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Pozdrav generálneho predstaveného P. Michaela Brehla k sviatku sv. Alfonza

Drahí spolubratia,

posielam vám pozdravy a požehnania pri príležitosti osláv tohtoročného sviatku svätého Alfonza! Odovzdajte, prosím, moje pozdravy členom vašej provincie, viceprovincie, regiónu a misie.

Keď tento rok oslavujeme 150. výročie vyhlásenia svätého Alfonza za učiteľa Cirkvi, opäť sa venujeme misii, ktorú Boh prostredníctvom Vykupiteľa zveril našej kongregácii v Duchu svätého Alfonza. Tento sviatok je pre nás vynikajúcou príležitosťou zamyslieť sa znova nad nádherným listom, ktorý pri tejto príležitosti poslal pápež František. Počas osláv tohto sviatku si tiež veľmi dobre uvedomujeme, že náš svet je naďalej veľmi zranený pandémiou Covid-19. Modlíme sa za všetkých, ktorí boli najvážnejšie postihnutí – spolubratov, rodiny, priateľov a tých, ku ktorým sme poslaní, najmä za opustených chudobných. Nech nás príklad a modlitby svätého Alfonza aj naďalej inšpirujú svedčiť o našom Vykupiteľovi v tomto zranenom svete s útechou a súcitom.

V Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved