Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Posolstvo generálneho predstaveného na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Drahí spolubratia, sestry a laickí spolupracovníci,

s veľkou radosťou vás pozdravujem, keď sa pripravujeme sláviť s Máriou slávnosť jej Nepoškvrneného počatia v tomto adventnom období. Ako nám sv. Alfonz v knihe Slávna si, Mária pripomína, práve pod týmto titulom Nepoškvrneného počatia je Mária hlavnou patrónkou našej Kongregácie.

Počas tohto adventného obdobia si pripomíname neustále tvrdenie sv. Alfonza, že v Panne Márii sa stretáva Božia moc s Božím súcitom – a z tohto „stretnutia“ sa Slovo stáva telom a prebýva medzi nami! Nech nás ona sprevádza počas tohto adventu, aby sme s obnovenou nádejou mohli prijať nášho Vykupiteľa, najmä počas pandémie, ktorá naďalej ohrozuje náš svet.

Bratia a sestry, o niekoľko týždňov začneme prvé stretnutie prvej fázy našej 26. generálnej kapituly. Je to čas intenzívnej prípravy nielen na Vianoce, ale najmä na to, aby sme si nanovo uvedomili našu redemptoristickú identitu a poslanie v dnešnom zranenom svete. Spolu s Máriou, našou Matkou a naším vzorom, nech sme vernými svedkami Vykupiteľa, aby sme aj my mohli všetkým prinášať Boží súcit a milosrdenstvo. 

Tieto krátke slová zakončím modlitbou svätého Alfonza k tomuto sviatku:

„Moja Nepoškvrnená Pani! Radujem sa s tebou, že si ozdobená takou čistotou… Chcel by som, aby celý svet poznal, že si krásna zora, žiariaca vždy božským jasom, a vyznal, že si vyvolená archa spásy, uchránená od všeobecného stroskotania do hriechu… a vo všetkom priateľka svojho Stvoriteľa. Urob, aby som na teba ustavične myslel, a ty nezabúdaj na mňa. Ako tisíc rokov mi pripadá doba, než prídem do neba, aby som uzrel tvoju krásu, aby som ťa potom mohol oveľa viac velebiť a milovať, Matička moja, Kráľovná moja, Láska moja, najkrajšia, najsladšia, najčistejšia, nepoškvrnená Mária. Amen.“

Nech vás všetkých Boh, cez modlitby Márie, našej Nepoškvrnenej Matky a Spoločníčky, požehná!

V Kristovi, našom Vykupiteľovi,

P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved