Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pomaličky vrcholia aj misie v Čereňanoch pri Prievidzi

Misie v Čereňanoch pri Prievidzi sa v tíme P. Flimela CSsR uskutočnili ako prvá apoštolská práca po pol roku. Dôvodom bol samozrejme lockdown a s ním súvisiace obmedzenia, ktoré zasiahli do celej spoločnosti na Slovensku. 

Farnosť Čereňany vznikla iba pred pár desiatkami rokov oddelením od farnosti Oslany. Farský kostol je zasvätený sv. Márii Magdaléne a pochádza z obdobia okolo roku 1440. Súčasťou farnosti je aj filiálka Chalmová, kde sú aj funkčné kúpele. V celej farnosti je cca 1800 obyvateľov. Dominantou obce je kaštieľ, kde je vyhľadávaná reštaurácia známa po celom Slovensku, a kde sa konajú aj rozličné spoločenské eventy. 

Misie začali v sobotu 5.6. a pokračujú ďalším programom. V nedeľu okrem katechéz pre mužov a ženy bola aj omša pre deti. Keďže v obci je iba malotriedka, tak sa tentoraz neuskutočnil evanjelizačný program pre školu. Alternatívou bola omša pre deti, ako aj piatková omša pre deti a mládež a po nej evanjelizačné stretnutie s mladými vedené spoločenstvom Shekinah z Radvane.

V utorok a štvrtok misionári navštívili chorých po domoch, kde im vyslúžili sviatosti. V štvrtok večer bola po skončení omše Eucharistická pobožnosť spojená s vyznaním viery v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii a odprosením za hriechy farnosti. V piatok, dnes, sa udelí v omši doobeda sviatosť pomazania chorých. V sobotu bude aj neodmysliteľná pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci. Na záver misií bude požehnanie devocionálií a misijného kríža. 

Z misií informoval: P. Róbert Režný CSsR

Pripravil: misijný tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved