Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Počas Veľkej noci bohoslovci v našich chrámoch

Podobne ako je to v Čechách a na Slovensku, kde bohoslovci – redemptoristi pomáhajú v našich chrámoch počas Veľkej noci, aj v Brazílii sa prítomnosti nášho dorastu tešili vo viacerých kostoloch.

Bohoslovci majú možnosť nielen pomáhať pri obradoch a sláveniach, ale neraz majú možnosť podeliť sa s ľuďmi o svoj príbeh povolania. Bohoslovci v Brazílii považujú obdobie tejto Veľkej noci za veľmi milostivý čas. Svojou službou a svedectvom občerstvili veriacich v chrámoch Campo Grande, Curitiba a Paranaguá.

Viac

Príbuzné články:

Veľká noc mladých v Španielsku

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved