Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Partnerstvo a solidarita s redemptoristami v Albánsku

Vo Viedni-Hernals sa upevnilo puto medzi farnosťou a Výborom sv. Klementa Hofbauera na jednej strane a misijnou stanicou redemptoristov v Albánsku. Počas bohoslužby a následného stretnutia o tom podal správu P. Andrij, farár z Albánska.

Viac než pred rokom si Výbor sv. Klementa Hofbauera, Marienpfarre vo Viedni-Hernals, ako aj časopis KLEMENSBLÄTTER dali za cieľ podporovať európsky misijný projekt redemptoristov z okolia Tirany, o ktorý sa starajú traja pátri.

16.-17. júna navštívil Viedeň P. Andrij. Podal správu o práci a miestnych výzvach. Takmer 40% obyvateľstva je v súčasnosti nezamestnaných a je tam mnoho sociálnych a rodinných problémov. Mnohé z rodín, ktoré sa tam prisťahovali v posledných dvoch desaťročiach, sú katolícke a do Tirany prišli z horských oblastí Albánska. Z druhej strany: bohoslužby horlivo navštevujú predovšetkým mladí ľudia; práca redemptoristov už priniesla bohaté ovocie…

Redemptoristi sa starajú o viac než 30 000 katolíkov v dvoch farnostiach a štyroch filiálkach. Spolu s rehoľnými sestrami začali mnoho projektov, ako napríklad certifikované školy varenia a šitia pre ženy; výučbu pre mladých v taliančine a angličtine; bezplatné materské školy; výučbu katechizmu a pomoc chudobným rodinám.

Malé „Centrum sv. Klementa“ v Kamez

Z prvých darov z Rakúska sa v decembri 2017 zaviedla v kostole a malom centre Kamez elektrina, voda a kúrenie. Budovanie tejto filiálky má pokračovať ďalej. Plánuje sa športové ihrisko, vzdelávanie spolupracovníkov aj pomoc chudobným rodinám.

Predstavitelia Výboru sv. Klementa Hofbauera a farnosti Marienpfarre odovzdali dary na tieto projekty. Z Albánska sa priniesli výrobky, ktoré sa budú predávať na podporu projektov.

Vďaka za solidaritu

P. Andrij poďakoval Výboru a farnosti za túto obrovskú solidaritu v rámci rehoľného spoločenstva, a predovšetkým pre tento misijný projekt v Albánsku. P. Lorenz Voith toto partnerstvo ešte posilnil: na ďalší rok pozval niekoľkých mladých aj s doprovodom do Viedne. Popri finančnej pomoci majú medzi Albánskom a Rakúskom rásť aj vzťahy. Plánované sú aj návštevy malých skupín z Viedne. „Albánsko je takmer zabudnutá krajina Balkánu. Práve na túto krajinu sa chceme zamerať,“ vraví P. Lorenz.

Zdroj: redemptoristen.com

Preklad: Jana Badurová

Súvisiace články:

Sviatok Matky ustavičnej pomoci sa slávil v Albánsku prvý raz

Redemptoristi v Albánsku od r. 2014

Zomrel P. Hans Schermann

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved