Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pápežovo posolstvo redemptoristom pri 150. výročí zverenia ikony Matky ustavičnej pomoci

Pápež František začiatkom decembra zaslal posolstvo redemptoristom na celom svete. Urobil tak pri príležitosti 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci prostredníctvom jej ikony uchovávanej v Ríme. Pripomeňme si jeho znenie pred koncom Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci, ktorý sa končí 27. júna 2016.

Blahoslavený pápež Pius IX. práve 11. decembra 1865 odsúhlasil žiadosť generálneho predstaveného redemptoristov a Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa zveril úlohu urobiť túto ikonu známou na celom svete.
V pápežskom posolstve adresovanom generálnemu predstavenému redemptoristov pátrovi Michaelovi Brehlovi CSsR s podpisom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina sa uvádza:
„Pri príležitosti 150. výročia odovzdania vašej kongregácii ikony Matky ustavičnej pomoci blahoslaveným Piom IX., Svätý Otec vyjadruje nádej, že toto významné výročie bude inšpiráciou k obnove a autentickej úcte k Najsvätejšej Panne Márii. Tieto slávenia môžu byť pohnútkou pre celú rehoľnú rodinu a pre všetkých, ktorí majú účasť na charizme redemptoristov, k vydávaniu čoraz silnejšieho evanjeliového svedectva. Spolu s pozdravom a blahoprianím na vás Jeho Svätosť zvoláva, na príhovor Matky Vykupiteľa, hojné nebeské milosti a udeľuje vám apoštolské požehnanie.“

Kongregácia redemptoristov slávi aktuálne výročie vo forme Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci od 27. júna 2015 do 27. júna 2016. Vrcholným momentom je 26. apríl 2016, deň okrúhleho výročia prenesenia ikony do kostola sv. Alfonza v Ríme.
Zakladateľ redemptoristov sv. Alfonz z Liguori si uctieval Pannu Máriu najmä ako Matku milosrdenstva a Útočište hriešnikov. V súvislosti so vstupom do Roka milosrdenstva stoja za pripomenutie aj slová Svätého Otca Františka v bule Misericordiae vultus, ktorou vyhlásil Jubileum:
„Naše myšlienky sa teraz obracajú k Matke milosrdenstva. Vľúdnosť jej pohľadu nech sprevádza tento Svätý rok, aby sme všetci mohli znovu objaviť radosť z Božej nežnosti. Nik tak ako Mária nespoznal hĺbku tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom. Všetko v jej živote bolo stvárňované prítomnosťou milosrdenstva, ktoré sa stalo telom. (…) Pod krížom Mária spoločne s Jánom, učeníkom lásky, dosvedčuje slová odpustenia, ktoré vychádzajú z Ježišových pier. Vrcholné odpustenie ponúkané tomu, kto ho ukrižoval, nám ukazuje, kam až môže siahať Božie milosrdenstvo. Mária ukazuje, že milosrdenstvo Božieho Syna nepozná hranice a siaha ku všetkým, bez toho aby niekoho vylučovalo. Obráťme sa k nej so starobylou a stále novou modlitbou Salve Regina, «Zdravas Kráľovná», aby od nás nikdy neodvrátila svoj milosrdný pohľad a aby nás urobila hodnými kontemplovať tvár milosrdenstva, jej Syna Ježiša“ (Misericordiae vultus, 24).

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved