Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Michael Brehl: Pridajte sa k nám na slávnostnom otvorení 26. generálnej kapituly

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA:

V solidarite s misiou v zranenom svete

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri a priatelia,

ešte raz vás srdečne pozdravujem z Ríma! Tieto dni sú tu v generálnej kúrii veľmi rušné, pretože vítame delegátov na kanonickej fáze 26. generálnej kapituly a pripravujeme sa na jej začiatok v nedeľu večer 11. septembra.

Prípravná komisia, vrátane moderátorov a pomocného personálu, usilovne dokončuje prípravy v Il Carmelo, aby mohla privítať 91 delegátov s hlasovacím právom, spolu s laickými účastníkmi a pomocným personálom – vrátane tlmočníkov, notárov, sekretariátu, kanonického poradcu, odborníkov na komunikáciu a iných odborníkov. Viem, že sa všetci budete naďalej modliť, aby Duch Svätý viedol naše stretnutia, náš dialóg, naše rozlišovanie a smerovanie, ktoré kanonická fáza navrhne celej Kongregácii.

11. septembra si pripomíname pamiatku blahoslavenej Márie Celesty Crostarosy, zakladateľky redemptoristiek. Nech sa za nás prihovára v nebi, ako viem, že sa za nás modlia všetky kláštory rehole na zemi! Blahoželám všetkým našim sestrám k tomuto sviatku. Vieme, že ste v spoločenstve s nami!

V pondelok 12. septembra budeme sláviť inauguračnú svätú omšu o Duchu Svätom. Pozývam vás na ňu prostredníctvom online prenosu podľa pokynov Komunikačného úradu na webovej stránke generálnej kapituly. Dúfame, že to pôjde dobre! Viem, že aj vy budete trpezliví.

Nech nás Boh požehná, keď začíname túto kanonickú fázu! Sprevádzaní Duchom Svätým, Matkou ustavičnej pomoci a všetkými našimi svätými kráčame vpred s vierou a nádejou.

V Kristovi, našom Vykupiteľovi,

P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Rím, 8. september 2022

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved