Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Michael Brehl pozýva na modlitbu za mier v solidarite s Ukrajinou

Drahí spolubratia, sestry a partneri v misii,

dnes vám opäť píšem s určitou naliehavosťou. Verím, že väčšina z nás si je vedomá vypuknutia vojny v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu a pokračujúceho úsilia svetových lídrov vyriešiť túto situáciu a zabrániť ďalšiemu násiliu. Je zrejmé, že táto situácia bude mať dôsledky, ktoré ovplyvnia celý európsky kontinent, ako aj väčší dosah na náš zranený svet.

Pápež František nás všetkých naďalej pozýva, aby sme sa v modlitbe pripojili k spoločenstvu a solidarite so všetkými obeťami vojny a násilia. Pripomenul nám a všetkým ľuďom dobrej vôle, že vojna je šialenstvo, dielo Zlého a ťažký hriech, ktorý spôsobuje veľké rany celému ľudstvu.

Generálne vedenie v Ríme sa pripája k obavám Svätého Otca. Z tohto dôvodu srdečne vyzývam všetkých spolubratov, sestry a partnerov v misii, aby sa najmä tento víkend zapojili do jednotnej modlitby za mier, predovšetkým na Ukrajine. Prosím, venujte v každom z našich kostolov, kláštorov, konventov, komunít a domovov čas na túto modlitbu a pozvite Boží ľud, aby sa k nám pripojil. Táto modlitba za mier je vyjadrením nášho spoločenstva a solidarity s našimi bratmi a sestrami redemptoristami na Ukrajine i v Rusku, ako aj so všetkými ľuďmi.

Je nám jasné, že táto modlitba bude zahŕňať a vyjadrovať našu najhlbšiu túžbu po mieri v každej časti nášho zraneného sveta, medzi všetkými národmi, na každom kontinente. Nech nám naša modlitba naďalej pomáha rásť v našom povolaní byť svedkami Vykupiteľa. Nech toto spoločenstvo vyjadruje naše presvedčenie, že sme naozaj sestry a bratia, lebo všetci sme Božími deťmi.

V Kristovi, našom Vykupiteľovi a Bratovi,

P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Rím, 24. február 2022

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved