Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Cyril Axelrod sprievdcom počas Jubilea chorých

V Ríme vyvrcholilo 12. júna Jubileum chorých. Svätá omša, ktorej na Námestí sv. Petra o 10.30 predsedal Svätý Otec František mala mimoriadny charakter pre aktívnu účasť chorých a hendikepovaných na priebehu liturgie. Posunková reč v medzinárodnom znakovom jazyku umožnila porozumenie aj nepočujúcim.

Toto Jubileum začalo 10. júna púťou  z Castel Sant’Angelo k Svätej bráne. O 17:00 v kostole Santa Maria in Vallicella, mal katechézu pre všetkých, predovšetkým pre nepočujúcich a nevidiacich, nevidiaci a nepočujúci redemptorista P. Cyril Axelrod. Katechéza bola prekladaná do medzinárodného posunkového jazyka, do talianskeho posunkového jazyka a do dotykového znakového jazyka.  Počas jubilea bolo viacero zaujímavých aktivít.

*P. Cyril Axelrod (narodený 24. 2. 1942 v Johanesburgu ako Sheftil ben Avram Abba) je nevidacim a nepočujúcim kňazom – redemptoristom. Je známy prácou s nepočujúcimi a nevidiacimi na celom svete, predovšetkým v Južnej Afrike, Číne a Veľkej Británii.  Narodil sa nepočujúci židovským rodičom. Neskôr konvertoval na kresťanskú vieru a stal sa kňazom. Neskôr stratil aj zrak kvôli syndrómu Usher.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved