Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Otec Michael Brehl C.Ss.R zvolený za viceprezidenta Únie generálnych predstavených (USG)

(Ariccia, Taliansko) Otec Michael Brehl, generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, bol zvolený za viceprezidenta Únie generálnych predstavených (USG). Za nového prezidenta USG bol zvolený otec Arturo Sosa Abascal, generál Spoločnosti Ježišovej – jezuitov. Voľby sa uskutočnili počas 91. zhromaždenia generálnych predstavených venovanom téme „Mladí, viera a rozlišovanie“.

 

 

Ďalšími účastníkmi stretnutia boli P. Pedro Aguado, Scolopio (generálny predstavený piaristov), P. Mauro Leopori (opát cisterciánov), P. Laurentius Tarpin (generálny predstavený rádu Sv. kríža), P. Alejandro Moral (generálny prior Rehole sv. Augustína), P. Ángel Fernández (hlavný predstavený saleziánov), Tesfaye Tadesse Gebresilasie (generálny predstavený Misionárov komboniánov Srdca Ježišovho), P. Valdir José de Castro (generálny prestavený Spoločnosti Sv. Pavla), P. Tomaž Mavrič (generálny predstavený Misijnej spoločnosti a spoločnosti Dcér kresťanskej lásky), P. Mathew Vattamattam CMF (generálny predstavený Synov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, misionárov klaretýnov) a brat Ernesto Sánchez (generálny predstavený bratov maristov).

 

 

Na programe boli štyri hlavné témy: 1. rozlišovanie ako štýl cirkvi, 2. výchovné sprevádzanie a ohlasovanie evanjelia, 3. život ako povolanie a rôzne povolania, 4. cirkev pre mladých ľudí a s mladými ľuďmi.

Na druhý deň počas poobedných zasadnutí vystúpili synodálni otcovia P. Michael Brehl (redemptorista) a P. Ángel Fernández (salezián). P. Brehl sa ešte pred synodou stretol s niekoľkými skupinami mladých ľudí z rôznych častí sveta. Pri rozhovore s nimi pochopil význam vzťahu k mladému svetu, prechod od „pre“ mladých ľudí k „s“ mladými ľuďmi. Naozaj, mladí nie sú až tak „budúcnosťou“ cirkvi, ale predovšetkým sú jej „prítomnosťou“. Preto chcú mať priestor pri spoločnom rozhodovaní v najdôležitejších otázkach. Napríklad v digitálnom svete sa dospelí musia pokorne učiť od mladých ľudí. Otec Brehl vo svojej reči uviedol, že postoj „my“ na jednej strane a „oni“ na druhej by sme mali mať odvahu zanechať čo najskôr.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Rozhovor s generálnym predstaveným redemptoristov, p. Michaelom Brehlom

Michael Brehl, CSsR: Neverím na krízu povolaní

Spomienka bl. Januára Sarnelliho (M. Brehl)

Svätý Alfonz de Liguori a Mária, Božia matka – Michael Brehl

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved