Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Nový biskup – redemptorista – v Kanade

Svätý Otec František vymenoval pred pár dňami redemptoristu Guya Desrochersa CSsR,  dovtedajšieho pomocného biskupa v diecéze Alexandria – Cornwall, za biskupa diecézy Pembroke v Kanade.

Msgr. Guy Desrochers sa narodil 23. mája 1956 v meste Hull (štát Québec). Dočasné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa zložil v roku 1984, doživotné v roku 1987. O dva roky neskôr bol vysvätený za kňaza. V Kongregácii pôsobil v rôznych službách – bol zodpovedný za misijný tím, neskôr sa stal predstaveným viacerých kláštorov. Od roku 2011 pôsobil v medzinárodnej komunite pri Sanktuáriu sv. Anny, odkiaľ chodieval na misie a duchovné obnovy na rôzne miesta v Kanade a USA. V decembri 2018 prijal biskupskú vysviacku.

V Kanade v súčasnosti pôsobí už päť biskupov – redemptoristov. Jedným z nich je aj Slovák, otec biskup Marián Andrej Pacák CSsR, ktorý je eparchom pre Slovákov byzantského obradu v Kanade. Redemptoristi tak sú spolu s Misionármi oblátmi Nepoškvrnenej Panny Márie najviac zastúpenou rehoľou v kanadskom episkopáte. Okrem biskupov Pacáka a Desrochersa v Kanade pôsobia Bryan Bayda – ukrajinský eparcha v meste Saskatoon, Jon Hansen – biskup diecézy Mackanzie – Fort Smith a Gerry Pettipas – arcibiskup v Grouard – McLennan. Všetkým našim spolubratom biskupom vyprosujeme od Pána Boha veľa múdrosti, trpezlivosti a pastoračného zápalu v ich náročnej službe.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved