Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Novoročný pozdrav generálneho predstaveného na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Drahí spolubratia, sestry a laickí partneri v misii,

na túto slávnosť Panny Márie, ktorá je zároveň prvým dňom nového roka, vás pozdravujem s požehnaním nádeje a radosti. Dnes je aj Svetový deň modlitieb za mier a my sa spolu s pápežom Františkom, celou Cirkvou a všetkými ľuďmi dobrej vôle modlíme za pokoj, ktorý môže nášmu zranenému svetu priniesť iba Boh. Kiež by sme spolupracovali s Bohom a vytvorili podmienky, ktoré tento mier umožnia všetkým, najmä opusteným a chudobným.

Rok 2021 bol pre mnohých z nás ťažký a náročný, ako každý iný rok, požehnaný nádejou a radosťou, ale aj postihnutý utrpením a sklamaním. Pandémia naďalej sužuje milióny našich bratov a sestier. Ničivé účinky klimatických zmien ohrozujú nás všetkých. A mnohé národy stále žijú v ozbrojených konfliktoch a násilí.

V roku 2021 sme boli zároveň svedkami hrdinského úsilia postarať sa o tých, ktorí sú najviac ohrození. Vývoj vakcín otvoril nové možnosti pre zdravie a zotavenie. Možno sa ľudstvo konečne prebudilo a uvedomilo si klimatickú krízu a potrebu zásadných zmien. Mnohí z nás zažili aj veľké chvíle osobného požehnania.

Stojíme na prahu roku 2022. Možno sa aj my pýtame, aký bude tento rok pre nás a pre náš zranený svet.

Pre redemptoristickú rodinu je to rok našej 26. generálnej kapituly, na ktorú sme sa už pripravovali. V januári sa uskutoční prvé zo stretnutí prvej fázy, pre Afriku a Madagaskar, ktoré sa kvôli obmedzeniam spôsobeným pandémiou uskutoční online. Nasledovať budú stretnutia prvej fázy pre Európu, Latinskú Ameriku – Karibik, Severnú Ameriku a Áziu-Oceániu. Prosím, pokračujte v modlitbách a príprave na tieto stretnutia! Vaša účasť je veľmi dôležitá. A samozrejme, od 11. septembra do 7. októbra prebehne v Ríme kánonická fáza.

Nový rok, podobne ako naše povolanie do redemptoristickej rodiny, však naplno prežívame v miestnych komunitách, deň čo deň. Každý deň pokračujete vo vydávaní svedectva o Vykupiteľovi v zranenom svete, ktorý nazývate „domovom“. Nech si podobne ako Mária v dnešnom evanjeliu vážite všetko, čo sa deje, uvažujte o tom vo svojom srdci a rozpoznávajte, ako je Boh každý deň prítomný uprostred nás.

Prajem vám všetkým požehnaný nový rok!

V Kristovi, našom Vykupiteľovi,

P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved