Slovo medzi nami
DomovNovinkyRedemptoristi vo sveteNové vedenie Provincie sv. Klementa

Nové vedenie Provincie sv. Klementa

V utorok 27. novembra 2018 sa v meste Neustadt an der Weinstraße uskutočnila 5. provinciálna kapitula Provincie sv. Klementa, na ktorej bol zvolený provinciál a rada provincie pre štvorročné obdobie 2019 – 2022. P. Jan Hafmans bol za provinciála zvolený v prvom kole dvojtretinovou väčšinou. Za riadnych poradcov boli zvolení páter Winfried Pauly a páter Ludger Wolfert. Za vikára provincie zvolila kapitula pátra Winfrieda Paulyho. Za mimoriadnych poradcov boli zvolení pátri Jürgen Langer a Aloys Daniel.

Voľbu provinciála a vikára potvrdilo aj generálne vedenie.

Foto: zľava: P. Winfried Pauly (vikár), P. Aloys Daniel, P. Jan Hafmans (provinciál), P. Ludger Wolfert, P. Jürgen Langer

Zdroj: www.stclemens.org

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Redemptoristi Ľvovskej provincie si zvolili provinciála

Provincia redemptoristov Bratislava – Praha si zvolila svoje vedenie

Zmena úradu provinciála vo Witteme

----
Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier