Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Modlitbový denník na rok 2019

Vydavateľstvo Slovo medzi nami ponúka Modlitbový denník i na nadchádzajúci rok 2019. Témou myšlienok na každý deň je Medový plást. Metafora využíva obraz prinášania nektáru, peľu či vody do plástu, čo znamená starostlivosť o celú včeliu rodinu, nielen vytváranie zásob pre seba samého.

Téma na rok 2019 – Medový plást –  je ladená osobnejšie a je určená väčšmi na prehĺbenie vnútorného života jeho používateľa. Autorom myšlienok je včelár, a preto používa obrazy zo života včiel, aby podnietil duchovný život – ten rovnako ako život včiel nie je individualistický, ale žitý v spoločenstve.

„Včely a ich práca sú pre náš život nenahraditeľné. A podobne je to aj s každým, kto miluje Boha. Svojím životom zhromažďuje množstvo Božích darov, ktoré potom prinášajú úžitok či už v jeho živote alebo v živote ľudí okolo neho. Ba často aj v živote úplne cudzích a veľmi vzdialených ľudí, lebo v Cirkvi je to tak, že v Kristovi sme všetci pospájaní a tvoríme jedno telo.“

Modlitbový denník 2019 má pevné dosky, praktickú špirálovú väzbu a 224 strán vo formáte A5. Jeho cena je 4,90 eur. Objednať si ho môžete na emailovej adrese slovo@smn.sk.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved