Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Mladí redemptoristi sa predstavia na Svetových dňoch mládeže v Lisabone 2023

Počas Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone privítajú mladých redemptoristov v troch redemptoristických farnostiach: Damaia, Buraca a Vend Nova. Ide o farnosti na okraji Lisabonu, ktoré majú veľmi dobré spojenie s centrom mesta (metro, železnica) a s hlavnými akciami Svetových dní mládeže. Prijímacie centrum pre pútnikov bude vo farnosti Damaia (https://www.paroquia-damaia.pt/). Naša farnosť sa nachádza v blízkosti letiska. Bola tiež vytvorená webová stránka pre mladých redemptoristov na Svetové dni mládeže v Lisabone 2023 – https://redemptoristwyd2023.eu/.

Naša mládež bude zaregistrovaná v redemptoristickej makroskupine. Provinciálni a viceprovinciálni vedúci RYVM (Redemptorist Youth and Vocation Ministry, Redemptoristická služba pre mládež a povolania) sa môžu predbežne registrovať cez registračný formulár, ktorý je k dispozícii tu: https://redemptoristwyd2023.eu/registrations/. Farský organizačný výbor v damaiskej farnosti zaregistruje miestne skupiny do centrálneho systému. Každý vedúci skupiny bude mať prístup k účtu v centrálnom registračnom systéme SDM Lisbona 2023 ako súčasť makroskupiny.

Alfonziánsky deň pre našu skupinu plánujeme na stredu 2. augusta 2023 vo farnosti Svätého Vykupiteľa v Buraca od 15.00 do 22.00 hod. Témou dňa bude „Kráčajme s Máriou v šľapajach Vykupiteľa“.

Na programe je stretnutie s generálnym predstaveným P. Rogériom Gomesom CSsR, čas na spoločnú modlitbu a festival redemptoristickej mládeže.

Akékoľvek otázky týkajúce sa stretnutia redemptoristickej mládeže, ktoré sa organizuje pri príležitosti Svetových dní mládeže v Lisabone, môžete poslať na emailovú adresu info@redemptoristwyd2023.eu.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved