Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Misionári nádeje v šľapajach Vykupiteľa

26. generálna kapitula redemptoristov – zhrnutie

Slávnostná svätá omša s obradom odovzdávania misijných krížov, ktorej predsedal páter Rogério Gomes CSsR, nový generálny predstavený, slávená 6. októbra vo Svätyni Matky ustavičnej pomoci v Ríme, bola záverečným momentom XXVI. generálnej kapituly, ktorá sa konala od 11. septembra do 6. októbra 2022 v Ciampine pri Ríme.

Generálna kapitula prijala správy generálneho predstaveného a ekonóma za uplynulých šesť rokov a vypočula si správy koordinátorov konferencií zastupujúcich všetky provincie, viceprovincie a misie jednotlivých kontinentov. Kapitulári diskutovali o súčasnej situácii kongregácie redemptoristov vo svete a analyzovali základné prvky jej identity a poslania.

V treťom týždni rokovania kapitula zvolila nové generálne vedenie – za generálneho predstaveného bol zvolený páter Rogerio Gomes. Za generálnych konzultorov boli zvolení títo spolubratia: Zdzislaw Francois Stanula CSsR (generálny vikár), P. Nikolas Ayouba CSsR, P. Jairo Diaz CSsR, br. Larry Lujan CSsR, P. Ivel Mendanha CSsR a P. Paul Vinh CSsR.

Spolu s novozvolenou generálnou radou sa kapitulári 1. októbra stretli s pápežom Františkom na súkromnej audiencii. Nasledujúci deň sa vybrali na púť do Pagani neďaleko Neapola, aby slávili Eucharistiu a modlili sa pri hrobe svätého Alfonza de‘ Liguori, zakladateľa Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa.

Počas posledného týždňa rokovaní kapitula rozoberala predložené postuláty a prijala niekoľko rozhodnutí, ktoré budú čoskoro zverejnené v Záverečnom dokumente generálnej kapituly spolu s Posolstvom adresovaným celej kongregácii redemptoristov, sestrám redemptoristkám a laickým partnerom v misii.

Kapitulári zvolili aj tému nového šesťročia: „Misionári nádeje v šľapajach Vykupiteľa“. Táto téma odráža ducha diskusií počas kapitulárneho zhromaždenia a to, ako chcú redemptoristi realizovať misionársku charizmu svätého Alfonza de Liguori v dnešnom svete, ktorý charakterizuje hlboké prehodnocovanie a sociálne zmeny.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved