Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misijná nedeľa je aj sviatkom redemptoristov a ich spolupracovníkov

Dnes, keď slávime v cirkvi na celom svete Misijnú nedeľu, prosíme o vaše modlitby za naše misijné aktivity.

Apoštolské dielo redemptoristov sa vyznačuje misionárskym dynamizmom. Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote – tá sa prejavuje v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzajú redemptoristi ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Redemptoristi neustále hľadajú prostriedky, ktoré slúžia poslaniu spásy. Keďže ich povinnosťou je vždy vyhľadávať pod vedením zákonitej autority nové apoštolské aktivity, snažia sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by ich činnosť už nebola misionárska. Nešetria preto úsilím, aby vynachádzavo hľadali nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu.

Ľudové misie

Ľudové misie, ktoré konajú naše misijné tímy, sú prvou z piatich priorít našej provincie Bratislava – Praha. Redemptoristi konajú aj duchovné obnovy a exercície pre rôzne skupiny ľudí. Pre tieto podujatia sa využíva najmä dom v Kostolnej – Záriečí. Misijný plán na rok 2018 nájdete tu. Prejavom vernosti našej charizme je aj spolupráca s laikmi v apoštolskom diele. Laickým spolupracovníkom dávame možnosť spoznať našu charizmu, spolupracovať s nami na misiách a slúžiť vo farnostiach. Misijný plán na rok 2019 bude predstavený v najbližšom období.

Slovenskí redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Redemptoristi žijú a pracujú na všetkých kontinentoch vo viac ako 80 krajinách sveta. Prvú africkú komunitu založili belgickí redemptoristi v Kongu v roku 1899. Z nej sa vyvinuli misie po celej Afrike. V súčasnosti redemptoristi pôsobia v 13 afrických krajinách. Vedenie našej kongregácie si už dlhšie uvedomuje rozmach a rast na tomto kontinente. Na XXIV. generálnej kapitule v roku 2009 sa všetci provinciáli zhodli, že Boh od nás chce, aby sme viac podporovali misie v Afrike. Toto smerovanie bolo potvrdené aj na ostatnej XXV. generálnej kapitule v roku 2016. Aj naša provincia Bratislava – Praha  sa snaží odpovedať na misijné potreby v Afrike a na Madagaskare, kde sme mali 11 rokov personálne zastúpenie. Laické misijné spoločenstvo Rieka Života uskutočnilo na pozvanie kňazov a biskupov tri misijné výjazdy do Kene (2009, 2011, 2013). Pravidelne posielame finančnú podporu na misijné projekty v Afrike. Táto podpora sa skladá z príspevku našej jednotky, ako aj z príspevkov rôznych dobrodincov a podporovateľov, ktoré nám pošlú na tento konkrétny účel.

Nová misijná komunita na Litve

Od konca augusta pôsobia v litovskom Kaunase dvaja slovenskí redemptoristi – P. Rastislav Dluhý, dlhoročný šéf vydavateľstva Slovo medzi nami a mediálny koordinátor provincie Bratislava – Praha, a P. Peter Hertel, doterajší šéf jedného z misijných tímov a misionár milosrdenstva. Nová misijná komunita v Litve bola po období rozlišovania v jednotke Bratislava – Praha založená so súhlasom generálneho predstaveného Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Michaela Brehla. P. Dluhý a P. Hertel sa budú v najbližšom období venovať kratším víkendovým podujatiam – obnovám, misijným stretnutiam, formácii laických spoločenstiev a podobne. Ich prioritou je naučiť sa komunikovať po litovsky.

Svedkovia Vykupiteľa v digitálnom veku

Vedenie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa vidí sociálne médiá v súčasnom digitálnom svete ako výzvu a možnosť priblížiť sa a dotknúť sa ľudských životov. Podľa Michaela Brehla, generálneho predstaveného rehole, treba využiť nové komunikačné nástroje na ovplyvnenie a zmenu spoločnosti k lepšiemu. Uvedomujeme si, že mladšej generácii sa dnes už prostredníctvom tradičných médií, ale častokrát ani v kostole či na farských misiách, neprihovoríme. Nemáme inú možnosť, ako odvážne vkročiť do digitálneho sveta – na jednej strane plného nepravdivých správ, závislostí či narušenia súkromia, no na strane druhej prirodzeného prostredia pre dnešných mladých ľudí. Mediálny tím už niekoľko rokov pracuje na prezentácii rehole a jej projektov prostredníctvom webovej stránky www.redemptoristi.sk, dvoch profilov na Facebooku (RedemptoristiSlovo medzi nami) a kanálu na YouTube. Ako prvá slovenská rehoľa sme na konci júla 2018 predstavili Podcast Redemptoristi a nájdete nás už aj na Twitteri. Svoju prítomnosť na sociálnych sieťach rozšírilo aj vydavateľstvo rehole Slovo medzi nami – okrem twitterového účtu má svoj profil aj na Instagrame.

Keď ťa Boh vracia do hry

Od začiatku Synody pre mladých v októbri 2018 môžu mladí ľudia na našom kanáli na YouTube sledovať 10-dielnu sériu zamyslení P. Rastislava Dluhého Keď ťa Boh vracia do hry, ktorá je venovaná otázkam existencie človeka, zmyslu jeho života či vzťahu s Bohom, ktoré zaujímajú aj dnešnú „digitálnu“ generáciu. Hľadanie ľudí v „teritóriu digitálneho sveta“ je dôležité, tam sa nachádza väčšina mladých aj starších. No je to len jeden zo spôsobov, ako stretnúť človeka vo virtuálnom svete a pozvať ho, aby z neho vykročil do toho reálneho, aby vyšiel z digitálnej komunity do reálnej.

Redemptoristi v TV LUX

Pastorácia prostredníctvom médií sa uskutočňuje okrem vydavateľstva Slovo medzi nami aj v katolíckych médiách. V archíve TV LUX nájdete napríklad Duchovnú poradňu P. Michala Zamkovského alebo duchovnú obnovu P. Zamkovského a P. Dluhého natočenú v Kúpeľoch Nimnica pod názvom V škole ducha.

 

Ak sa rozhodnete finančne podporiť niektorý z našich misijných projektov, môžete tak urobiť poukázaním daru na náš účet SK51 0200 0000 0003 4164 3602. Do poznámky môžete napísať misijný projekt, na ktorý je váš príspevok určený.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved