DomovPartnerstvo v misii a pastorácia laikov
Prejavom vernosti našej charizme je aj spolupráca s laikmi v apoštolskom diele. Laickým spolupracovníkom dávame možnosť spoznať našu charizmu a spolupracovať s nami na misiách a slúžiť vo farnostiach. Pri našich domoch existujú laické misijné spoločenstvá Rieka Života (Podolínec), Koral (Kostolná – Záriečie) Calvary (Bratislava – Puškinova), Shekinah (Banská Bystrica – Radvaň) a iné. 
 
V našej viceprovincii máme aj laických spolupracovníkov, tzv. oblátov, ktorí sa zúčastňujú na určitých aktivitách spoločného života komunity, ako sú modlitba, slávnosti, dni obnovy.
Web stránky našich laických spoločenstiev: