Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeĽudové misie a exercície

Ľudové misie a exercície

Pátri redemptoristi sú známi svojou misijnou činnosťou. Každoročne konajú ľudové misie v slovenských a českých farnostiach, ako aj v zahraničí. Pracujú v  troch misijných tímoch:

Tím P. Michala Zamkovského
Tím P. Ivana Flimela
Tím Bratislava – Puškinova

V minulých rokoch to bol i misijný tím P. Petra Hertela, ktorý od 1. septembra 2018 pôsobí v Litve, a mimoriadny tím, ktorý viedol P. Martin Huk.

V roku 2017 mali misie redemptoristov výraznejší mariánsky podtón z dôvodu 100. výročia zjavení vo Fatime a Misionárskeho roku Matky ustavičnej pomoci.

V roku 2016  boli ľudové misie a obnovy misií zamerané na milosrdenstvo pri príležitosti mimoriadneho Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František.

Redemptoristi konajú aj duchovné obnovy a exercície pre rôzne skupiny ľudí. Pre tieto podujatia sa využíva najmä dom v Kostolnej – Záriečí a na Svatej Hore.

 

Plán misii na rok 2022

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..