Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misia v Kazachstane a Kirgizstane

V dňoch 26. júna až 24. júla 2018 sa P. Jozef Jackanin a laický misionár Ľuboš Kollár zúčastnili misijného výjazdu v Kazachstane a Kirgizstane. V meste Kapčagaj v Kazachstane pracovali hlavne s deťmi z detských domovov (očagov). Pre všetkých to boli veľmi silné evanjelizačné stretnutia, na deťoch bolo cítiť túžbu po rodičoch a láske.

V Kirgizstane viedol misijný tím tábor pre deti a neskôr aj pre manželov. Detský tábor bol celý o Božej láske, pretože 95 % zúčastnených detí pochádzalo z rozvrátených  alebo nefungujúcich rodín. Pre rodiny viedli misionári duchovnú obnovu  pod názvom „Návrat do Otcovho srdca”. Hlavným ťažiskom bola  kerygma, t.j. „radostná zvesť”, a tiež modlitba a vzťahy.

 

 

Príbuzné články:

V nedeľu vyvrcholili obnovy v Kazachstane a Kirgizstane (2017)

P. Mihok s tímom v Kazachstane (2017)

Misie v Kazachstane

Klára Živčáková z Rieky Života v Kyrgyzstane

Kazachstan, Rumunsko 2014

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved