Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List portorických redemptoristov Donaldovi Trumpovi

17. januára 2018

Pán Donald J. Trump

Prezident Spojených štátov amerických

Biely dom

Washington D. C.

 

 

Pán prezident,

sme skupina katolíckych misionárov z Kongregácie redemptoristov, konkrétne členovia provincie San Juan, ktorú tvoria ľudia z Portorika, Dominikánskej republiky a Haiti.

Obraciame sa na vás s cieľom pripomenúť vám negatívny vplyv vašich znevažujúcich slov, ktoré ste vyslovili vo štvrtok, 11. januára 2018, v prítomnosti niektorých členov Kongresu Spojených štátov amerických. Konkrétne máme na mysli to, keď ste Haiti, Salvádor a chudobné africké štáty nazvali „špinavými dierami“.

Povolaním našej Kongregácie je evanjelizovať chudobných. Súčasťou tohto povolania je otvorené ohlasovanie evanjelia, prejavovanie solidarity a presadzovanie základných práv na spravodlivosť a slobodu tých, ktorí sú v najväčšej núdzi.

Láska k tomuto poslaniu už pred sto rokmi poháňala bratov zo Španielska a Spojených štátov k službe v Portoriku a Dominikánskej republike. A rovnaká láska vedie nás, aby sme slúžili národom, ktorými vy pohŕdate –  národom Afriky, Haiti a Salvádoru. Nám toto poslanie a táto služba priniesli nesmierne požehnanie a duchovné obohatenie.

Verní nášmu povolaniu byť svedkami Vykupiteľa v tomto zranenom svete, odmietame vaše slová ako nespravodlivé, urážlivé a hanlivé. Odmietame vaše slová, pretože ničia obraz a dôstojnosť mužov a žien, ktorí sú stvorení na Boží obraz a podobu.

Odmietame vaše slová, pretože protirečia evanjeliu Ježiša Krista, ktoré na dôstojnosť chudobných hľadí s úctou. „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo“ (Lk 6, 20).

Pán prezident, v predvečer oslavy narodenia reverenda Martina Luthera Kinga, proroka rasovej rovnosti a ústavných práv Afroameričanov, vaše rasistické slová o chudobných krajinách zranili srdcia všetkých tých, ktorí veria v Ústavu, ktorú prijali Spojené štáty americké a ktorá vyhlasuje, že „všetci ľudia sú stvorení ako seberovní“.

Vážený pán prezident, vaše slová okrem toho urazili city ľudí v Haiti, ktorí teraz pri ôsmom výročí veľkého zemetrasenia oplakávajú svojich dvesto tisíc zosnulých. A urážajú vôbec celú krajinu, ktorá poslala osemsto svojich mužov bojovať za nezávislosť Spojených štátov amerických.

Hoci vaše slová do sŕdc našich ľudí vnášajú temnotu a zasievajú nepokoj, my sa povzbudzujeme slovami Jána Pavla II., ktoré povedal Afroameričanom 13. októbra 1992 v meste Santo Domingo: „So svojím posolstvom tej najväčšej lásky k afroamerickému obyvateľstvu, ktoré tvorí významnú časť celého tohto kontinentu a ktoré svojimi ľudskými a kresťanskými hodnotami a tiež svojou kultúrou obohacuje Cirkev a spoločnosť mnohých krajín, by som už ani nemohol prísť bližšie, ako som teraz. Spomínam si na slová Simóna Bolívara, ktorý povedal, že „Amerika je výsledkom spojenia Európy, Afriky a domorodých prvkov, takže v nej nemôžu existovať žiadne rasové predsudky; ak sa totiž zrodia, Amerika sa vráti k prvotnému chaosu.“

Dovoľte uzavrieť náš list slovami samého Ježiša: „Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.

Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi“ (Lk 6, 23).

 

S úctou a pozdravom,

Redemptoristi misionári z provincie San Juan

(Podpisy)

 

Zdroj: cssr.news

© Preklad redemptoristi Bratislava – Praha

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved