Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List generálneho predstaveného k špeciálnemu dňu modlitieb a solidarity v nedeľu 22. marca

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a redemptoristickí spolupracovníci,

svet zažíva veľmi vážne obdobie krízy kvôli šíreniu nového koronavírusu Covid-19. V čase, keď vám píšem tieto slová, vieme, že vírus bol zistený už v 159 krajinách a môže sa šíriť aj do ďalších. Mnohé krajiny prijali veľmi silné opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu vírusu – sú zatvorené hranice, školy, parky, obchody, reštaurácie, športové podujatia, koncerty, kostoly a ďalšie bohoslužobné miesta.

Mnohí z nás musia byť uzavretí vo svojich domovoch. Dokonca nemôžeme sláviť verejné modlitby a Eucharistiu s božím ľudom, ku ktorému sme poslaní. Mnohí z nás sa cítia bezmocne: nemôžeme navštíviť chorých alebo sa stretnúť a rozprávať sa s ľuďmi. Mnohé z našich každodenných služieb sú obmedzené. Sme zvyknutí pracovať pre druhých, ale čo môžeme robiť teraz? Dve únie generálnych predstavených v Ríme – zastupujúce mužské a ženské rehole na všetkých kontinentoch – vyzývajú na špeciálny deň modlitieb a solidarity v nedeľu 22. marca.

V duchu jednoty s pápežom Františkom a všetkými zasvätenými pozývam nás všetkých, aby sme sa pripojili k našim bratom a sestrám na celom svete a zjednotili sa v modlitbe. Pápež František nás pozýva k modlitbe za všetkých nakazených a za tých, ktorí zomreli, za ich rodiny a za tých, ktorí sa starajú o chorých, hlavne za lekárov, zdravotné sestry, opatrovateľov a dobrovoľníkov. Nezabúdajme na opustených a chudobných, z ktorých mnohí stratili prácu a príjem.

Na konci listu pripájam odkazy na stránku generálnych predstavených, kde nájdete správu, modlitbu a krátke video od pápeža Františka. Ako Svätý otec, aj my tvorivo oslovujme ostatných a „svedčme o nádeji, ktorá je v nás” (Konšt. 10). Táto „nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali” (Rimanom 5, 5).

Váš brat v Ježišovi Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Michael Brehl CSsR

Odkazy:

po anglicky: https://www.usgroma.org/l/solidarity/ 

po španielsky: https://www.usgroma.org/l/religiosas-y-religiosos-de-todo-el-mundo-en-solidaridad-y-oracion/

po taliansky: https://www.usgroma.org/l/solidarieta-e-preghiera-di-fronte-alla-crisi-mondiale-del-coronavirus/

Modlitba pápeža Františka k Panne Márii o ochranu

Ó, Mária,

neprestajne svietiš

na našu cestu

ako znak spásy a nádeje.

Zverujeme sa ti,

Zdravie chorých.

Pod krížom 

si mala účasť na Ježišovej bolesti,

s pevnou vierou.

Ty, spása Rímskeho ľudu, 

vieš, čo potrebujeme.

Sme si istí, že sa postaráš, 

aby tak,

ako si to spravila v Káne Galilejskej, 

mohla sa vrátiť radosť a oslava 

po tomto čase skúšky.

Pomôž nám, Matka Božej lásky,

aby sme sa podriadili vôli Otca,

a aby sme robili to, čo nám hovorí Ježiš:

On, ktorý vzal na seba naše utrpenie,

a niesol naše bolesti, aby nás priviedol

cez kríž k radosti zmŕtvychvstania.

Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame,

svätá Božia rodička.

Neodvracaj zrak od našich prosieb,

pomôž nám v núdzi

a z každého nebezpečenstva

nás vysloboď.

Ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Preklad: Ján Kniez

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved