Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyList generálneho predstaveného P. Michaela Brehla na Pôstne obdobie 2021

List generálneho predstaveného P. Michaela Brehla na Pôstne obdobie 2021

“Drahí spolubratia, sestry a partneri v misii,

Popolcovou stredou 17. februára 2021 začneme Pôstne obdobie. Tento rok obmedzenia v súvislosti s pandémiou Covid-19 dramatický ovplyvnia naše liturgické slávenia, naše ohlasovanie a takmer každý aspekt našich „obvyklých“ pôstnych praktík.

Vo svojom Posolstve na Pôstne obdobie 2021 nás pápež František pozýva k hlbokej obnove našej viery, nádeje a lásky pomocou praktizovania pôstu, modlitby a dobročinnosti podľa Ježišových slov (Mt 6, 1-18). Povzbudzujem vás k zamysleniu sa nad slovami pápeža Františka v modlitbe a nad sprístupnením tohto Posolstva ľuďom, ktorým sme povolaní slúžiť.

Hoci pandemické opatrenia zmenšia rozsah našej apoštolskej činnosti v pôstnych týždňoch, nemôžu oslabiť naše vychádzanie k ľuďom a spoločenstvo s nimi v modlitbe a v súcitnej solidarite, a to zvlášť s tými najviac opustenými a chudobnými. Budúc pozorní k najzraniteľnejším členom našich komunít, môžeme tiež vychádzať k izolovaným a osamelým v našej spoločnosti. Aj keď pociťujeme ekonomický dopad tejto pandémie v našich (vice)provinciách a regiónoch, musíme stáť solidárne na strane opustených a chudobných, ktorí sú často hneď za našimi dverami.

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18). Týmito slovami Ježiš pozval svojich učeníkov, aby ho sprevádzali, keď vstupoval do tajomstva svojho umučenia a zmŕtvychvstania. Počas tohto Pôstu opäť raz prijímame jeho pozvanie a kráčame s ním na jeho púti viery, nádeje a lásky.

Bratia a sestry, nech nás Boh všetkých žehná na našej pôstnej púti. Nech sa, sprevádzaní Máriou, Matkou ustavičnej pomoci, a sv. Alfonzom, stávame čoraz autentickejšími a prorockejšími svedkami Vykupiteľa! Prajem vám všetkým požehnaný Pôst.

Váš brat v Kristovi, našom Vykupiteľovi,

P. Michael Brehl CSsR generálny predstavený

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier