Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kostol v Ciorani sa stal diecéznou svätyňou blahoslaveného Sarnelliho

Mons. Andrea Bellandi, arcibiskup diecézy Salerno-Campagna-Acerno, ustanovil 19. januára náš kostol Najsvätejšej Trojice v Ciorani ako diecéznu svätyňu pod titulom blahoslaveného Januára Mária Sarnelliho.

Redemptoristi, ktorí od roku 1994 uchovávajú v materskom dome kongregácie telesné pozostatky odvážneho svedka viery a hrdinského sociálneho pracovníka, akým bol blahoslavený Január Sarnelli v 18. storočí v Neapole, pociťujú veľkú vďačnosť za tento neočakávaný dar. Okrem toho tí, ktorí poznajú históriu kongregácie, vedia, že dom v Ciorani bol osem rokov – od roku 1735 do roku 1743 – jediným istým majetkom kongregácie, hoci, aby sme boli presní, stavebné práce sa skončili až v roku 1738. Odtiaľto prví redemptoristi, ktorí sa formálne zaviazali zakladateľovi, že budú za každú cenu pokračovať v redemptoristickej misii (1740), uskutočnili prvú mimoriadnu a veľkorysú misijnú činnosť v okolitom regióne, a to až tak, že naši spolubratia boli spočiatku nazývaní „cioranisti“. To všetko bolo možné vďaka hlbokému priateľstvu, ktoré spájalo svätého Alfonza so synmi baróna Sarnelliho, pánom Andreom a pátrom Januárom: toto priateľstvo viedlo k darovaniu pozemku na výstavbu aj k prvým príjmom.

Odkedy boli v roku 1994 prenesené pozostatky blahoslaveného Januára z kostola v neapolskom Tarsii do Ciorani, miestni obyvatelia sa s týmto blahoslaveným dobre zoznámili. Tiež veriaci z okolia mali príležitosť zaujímať sa o jeho osobu. Pred niekoľkými rokmi bola na jeho počesť zhotovená nová socha, ktorú vyrobila dielňa v severnom Taliansku. Nedávno bola kompletne zrekonštruovaná kaplnka, v nej sa nachádza vzácna urna s jeho pozostatkami a čiastočne zodpovedá pôvodnému kostolíku. Mnohí redemptoristi z celého sveta mali možnosť absolvovať púť k tomuto hrobu, najmä počas kurzov spirituality.

V súčasnosti sú tieto a ďalšie iniciatívy pozastavené kvôli nekonečnej pandémii. Dúfame, že sa čo najskôr vráti „požehnaná normálnosť“, aby sme si my všetci – počnúc neapolskou provinciou a samotnou komunitou Ciorani – zaslúžili dar tohto titulu „svätyne“ a vynaložili čo najviac síl na poznanie a zviditeľnenie tohto výnimočného svedka viery, ktorý osobitným spôsobom stelesňoval charizmu redemptoristov ešte predtým, ako Cirkev oficiálne uznala našu kongregáciu.

P. Serafino Fiore CSsR

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: mediálny tím provincie Bratislava-Praha


Príbuzné články:

Dvaja spolubratia začali noviciát v Ciorani pri Neapole

Pozdrav našich novicov na Deň povolaní misionárov-redemptoristov

Blahoslavený Január Mária Sarnelli

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved