Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyPozdrav našich novicov na Deň povolaní misionárov-redemptoristov

Pozdrav našich novicov na Deň povolaní misionárov-redemptoristov

Novici Samuel Opálka a Ján Kniez nás pozývajú modliť sa za nové povolania do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov.

Noviciát je v našom rehoľnom živote výnimočným časom intenzívneho rozlišovania povolania, a zároveň časom prípravy na redemptoristický apoštolský život podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Ročný noviciát strávia Ján a Samuel v komunite v talianskom Ciorani, na mieste, kde pred takmer 300 rokmi pôsobil sv. Alfonz a prví redemptoristi. Zverujeme Jána a Samuela do vašich modlitieb!

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..