Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pozdrav našich novicov na Deň povolaní misionárov-redemptoristov

Novici Samuel Opálka a Ján Kniez nás pozývajú modliť sa za nové povolania do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov.

Noviciát je v našom rehoľnom živote výnimočným časom intenzívneho rozlišovania povolania, a zároveň časom prípravy na redemptoristický apoštolský život podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Ročný noviciát strávia Ján a Samuel v komunite v talianskom Ciorani, na mieste, kde pred takmer 300 rokmi pôsobil sv. Alfonz a prví redemptoristi. Zverujeme Jána a Samuela do vašich modlitieb!

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved