Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Koncentračný tábor Dachau, v ktorom väznili aj redemptoristov, bol oslobodený pred 74 rokmi

Na dnes, 29. apríla, pripadá 74. výročie oslobodenia koncentračného tábora Dachau.

Medzi 10 redemptoristami uväznenými v Dachau, boli traja Poliaci – P. Wacław Pilarczyk (1909 – 1996, po vojne odišiel do Argentíny), P. Tadeusz Tybor (1911 – 1947, po oslobodení pôsobil v pastorácii v Nemecku, zahynul pri autonehode) a P. Jan Szymaszek ( 1901 – 1989, po roku 1945 odišiel pracovať do Dánska). Zachovalo sa ich svedectvo, že nasledujúci deň po oslobodení americkou armádou ich zavolali na veliteľstvo tábora, aby doplnili údaje o sebe. Ukázalo sa, že dôstojník, ktorý si ich zapisoval, bol istý P. Miller (v hodnosti plukovníka alebo iného vysokého dôstojníka), tiež redemptorista, Američan, ktorý v tom čase slúžil ako kňaz americkej armády.

Viac sa dočítate tu.

Príbuzné články:

P. Cyril Axelrod, konvertita zo židovstva stále slúži napriek svojej chorobe

Židovské rodiny v obci Veľká Kubrá (Martin Macko)

Počas Varšavského povstania zastrelili 30 redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved