Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kanadská svätyňa sv. Anny privíta pápeža Františka

Kanadskí redemptoristi už viac ako 140 rokov slúžia pútnikom a návštevníkom v Bazilike svätej Anny Sainte-Anne-de-Beaupre v Kanade. Každoročne do svätyne prichádza nespočetné množstvo ľudí, ktorí prosia sv. Annu, aby sa za nich prihovárala. Novéna k svätej Anne vo svätyni prebiehala od 17. do 25. júla 2022 v rámci prípravy na jej sviatok, ktorý sa v byzantskom kalendári slávi 25. júla a v rímskom 26. júla. Pripojte sa k nám v modlitbe za potreby vašej rodiny a potreby sveta. Zjednoťme sa duchovne modlitbou tohto krásneho tropára:

„Svätá Anna, ty si plná Božej múdrosti a porodila si najčistejšiu Matku, tú, ktorá zrodila Život. Preto si bola v tento deň prenesená v sláve do blaženosti neba, do príbytku tých, ktorí jasajú radosťou. A teraz sa modlíš, ó, večne požehnaná, za všetkých, ktorí ťa ctia celým srdcom.“
(Redemptoristi z regiónu Yorkton, provincia Kanada)

Páter Jack Kingsbury CSsR, koordinátor Severoamerickej konferencie redemptoristov, priblížil pre Scala News službu redemptoristov vo svätyni Sant’Anne de Beaupre:

Aká silná je mariánska úcta a úcta k matke Panny Márie medzi pôvodnými obyvateľmi Kanady?

Približne jedna tretina pôvodných obyvateľov Kanady je rímskokatolíckeho vierovyznania. Aby ste pochopili ich úctu k svätej Anne, musíte pochopiť celkovú štruktúru spoločenského života pôvodných obyvateľov. Vo svojej spoločnosti majú silnú úctu k starým matkám. Staré mamy sú vnímané ako osobitné učiteľky, ako ľudia múdrosti, ktorí pomáhajú pevne zakotviť ďalšiu generáciu v tom, ako žiť dobrý život. Byť starou mamou v tejto spoločnosti je veľká česť. Preto sa svätá Anna, ktorá je Ježišovou starou mamou, považuje za mimoriadne posvätnú a výnimočnú osobu v ich živote. Ona je tou, ktorá ich bude učiť viere a bude ich viesť k správnemu konaniu ako veriacich. Bude počúvať ich modlitby, utešovať ich v ich problémoch a pomáhať ich vzťahu s Pánom. Domorodí obyvatelia sa každoročne zhromažďujú a táboria v blízkosti svätyne. Je to čas modlitby, odpočinku a uzdravenia.

Ako sa títo ľudia pripravujú na slávenie sviatku sv. Anny spolu so Svätým Otcom?

Rozprávanie príbehov je pre pôvodných obyvateľov hlavnou hodnotou a spôsobom života. Je pre nich dôležité, aby mohli oslavovať a rozprávať svoj príbeh o sebe ako o ľude. Žiaľ, súčasťou ich rozprávania bude aj bolestivé zaobchádzanie, ktorému sa im dostalo, keď boli nútení potlačiť svoje kultúrne dedičstvo. O tieto príbehy sa chcú podeliť s pápežom, je to súčasť procesu uzdravenia. S pápežom sa budú chcieť podeliť aj o svoju milovanú kultúru prostredníctvom obradov, tancov a piesní.

Ako prispeli redemptoristi k udržaniu tejto katolíckej zbožnosti?

Svätyňa svätej Anny je miestom púti a uzdravenia. Medzi podujatia, ktoré sa vo svätyni každoročne konajú, patrí špeciálna liturgia v júni s názvom Nedeľa prvých národov. Na tejto svätej omši sa zhromažďujú zástupy pôvodných obyvateľov, mnohí v slávnostných odevoch. Ďalšou významnou udalosťou je deväťdňová novéna k svätej Anne vo francúzštine a angličtine. Počas tejto novény a počas leta navštívi svätyňu viac ako milión ľudí. Hlavnou službou redemptoristov vo svätyni je pohostinnosť. Prijímanie ľudí, ktorí si chcú oddýchnuť od každodenného zhonu a na príhovor svätej Anny predkladať Pánovi svoje modlitby a prosby. Vo svätyni sa konajú sväté omše, verejné a súkromné pobožnosti, vysluhuje sa sviatosť zmierenia a jej súčasťou je aj špeciálny stánok na individuálne alebo rodinné požehnanie, kde je každý vítaný počas celého dňa. Redemptoristi tu slúžia predovšetkým vo francúzštine, angličtine a španielčine.


Počas svojej návštevy Kanady bude Svätý Otec sláviť svätú omšu v národnej svätyni svätej Anny de Beaupré vo štvrtok 28. júla 2022.

Bazilika Sainte-Anne-de-Beaupré, ktorú spravujú redemptoristi, je katolíckym kostolom nachádzajúcim sa neďaleko mesta Quebec. Je významným pútnickým miestom, hlavné pútnické zhromaždenie sa tu koná 26. júla počas sviatku svätej Anny, patrónky Quebecu. Sviatku predchádza novéna, na ktorej sa zúčastňuje mnoho veriacich.

Historická poznámka:
Prvý kostol na tomto mieste bol postavený v roku 1658. Po 200 rokoch ho nahradil nový a priestrannejší kostol postavený v roku 1872. Stavebné práce zrealizoval podnikateľ Pampalon de Lévis, otec ctihodného Alfreda Pampalona, jedného z prvých kanadských redemptoristov. V roku 1877 kardinál Elzéar-Alexandre Taschereau nariadil redemptoristom z Baltimore a potom aj z Belgicka, aby sa ujali svätyne, ktorá sa stala populárnou vďaka príchodu železnice v roku 1881. Tento kostol bol oficiálne posvätený v roku 1878 a v roku 1886 dostal od pápeža Leva XIII. titul bazilika minor. V roku 1891 redemptoristi postavili nový kláštor a Sväté schody, repliku Svätých schodov zachovaných v Ríme. Okrem toho v roku 1896 otvoril svoje brány seminár sv. Aflonza. Bazilika, rozšírená a dokončená pod vedením P. Servaisa Paquaya, redemptoristu, bola zničená požiarom 29. marca 1922. Zachovala sa obrovská drevená socha svätej Anny umiestnená na vrchole fasády. Dielo belgického sochára Matthiasa Zensa bolo znovu inštalované na podobnom mieste na novej budove. Výstavba súčasnej baziliky sa začala v roku 1923 na podnet parížskeho architekta Maxima Roisina, ktorý navrhol novorománsku pamiatku s gotickými proporciami. Napokon ju v roku 1976 slávnostne posvätil kardinál Maurice Roy.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved