Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Januárová duchovná obnova študentov

Študenti z našej provincie mali minulý víkend pravidelnú duchovnú obnovu, ktorú viedol P. Jozef Jackanin CSsR. Duchovná obnova sa začala v piatok večer adoráciou a pokračovala sv. omšou v sobotu ráno. Ďalej nasledovali impulzy k úryvkom zo Svätého písma, ktoré sa čítali na sv. omšiach počas tejto nedele. P. Jackanin študentom pripomenul, že Ježišove slová „Dnes sa splnilo toto Písmo“ (Lk 4, 21) platia aj teraz a povzbudil ich k hľadaniu toho Slova, ktoré sa teraz v ich životoch napĺňa.

Príbuzné články:

Advent a Vianoce z pohľadu sv. Alfonza (duchovná obnova študentov)

Duchovní obnova studentů – redemptoristů z Bratislavy

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved