Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Advent a Vianoce z pohľadu sv. Alfonza (duchovná obnova študentov)

Študenti z provincie Bratislava – Praha sa v dňoch 14. a 15. decembra 2018 zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú viedol P. Viktor Mišuth CSsR. Duchovná obnova začala v piatok večer adoráciou. V sobotu P. Viktor v prednáške priblížil advent a Vianoce z pohľadu sv. Alfonza, nášho zakladateľa. Advent je čas očakávania a prípravy na vianočné sviatky, kedy slávime vtelenie Večného slova.

Sv. Alfonz približuje dialóg Boha Otca so Synom: “Moje dieťa, na zemi budeš musieť podstúpiť mnoho skúšok. Narodíš sa v jaskyni. Nebude pre teba miesto, iba v maštali, kde sa chodia kŕmiť zvieratá. Ako novorodenec budeš na úteku do Egypta, aby si unikol Herodesovým vraždiacim rukám. Neskôr po návrate budeš pracovať v dielni s chudobnými ako pokorný sluha. Napokon vyčerpaný utrpením, potupený a opustený, budeš musieť obetovať svoj život na kríži.” Ježiš odpovedal: “Otec, to nevadí. Rád podstúpim čokoľvek, len nech sú ľudia zachránení.”

V období, kedy stavenie Betlehemov a spievanie kolied nebolo veľmi vítané, sv. Alfonz znovu šíril túto tradíciu a sám zložil niekoľko vianočných piesní. Pieseň Tu Scendi Dalle Stelle je dodnes jednou z nájznámejších vianočných piesní v Taliansku. Aj takýmto spôsobom sv. Alfonz šíril odkaz Boha – Lásky, ktorý sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať božími deťmi.

Duchovná obnova vyvrcholila sv. omšou. V homílii P. Viktor poukázal na dvoch spoločníkov, s ktorými môžeme v advente kráčať : Ján Krstiteľ a Panna Mária. Obidvaja nás upriamujú na Ježiša.

 

Príbuzné články:

Duchovní obnova studentů – redemptoristů z Bratislavy

Koleda „Zostupuješ z hviezd“

Vianočná novéna

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved