Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl k Synode o Amazónii

Spolubratia a sestry, partneri a priatelia,

pozdravujem Vás z Ríma v týchto prvých dňoch synody o Amazónii. Pokračujeme v modlitbách za našich piatich spolubratov redemptoristov, ktorí sa zúčastňujú synody, za pápeža Františka a všetkých účastníkov, aby synoda priniesla ovocie v nových cestách pre Cirkev a pre náš spoločný domov, zvlášť v týchto časoch klimatickej zmeny.

Dnes som dostal list od vatikánskej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života. Je určený najmä tým zasväteným mužom a ženám, ktorí sú na misii v Amazónii. Ale takisto vyzýva nás všetkých, aby sa synoda stala našou starosťou, a aby sme sa za ňu modlili.

Prosím Vás o šírenie tejto výzvy, keďže celá Cirkev je zapojená do riešenia otázok, ktorým sa venuje synoda. Nech nás blahoslavený Peter Donders CSsR, náš spolubrat redemptorista a misionár v Amazónii v Suriname, inšpiruje a sprevádza.

V Kristovi Vykupiteľovi,

Michael Brehl, CSsR

 

Z listu vatikánskej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života

Vo Vatikáne 4. októbra 2019, na sviatok svätého Františka z Assissi

 

Drahé sestry, drahí bratia, pozdravujeme vás v Kristovom pokoji.

Začala sa špeciálna biskupská synoda na tému „Amazónia: Nové cesty pre Cirkev a pre integrálnu ekológiu“. V kontexte synody cítime túžbu vyjadriť vám našu blízkosť a uznanie pre to, kým ste, a čo vás spája, ako zasvätené osoby, ktoré napomáhajú rozvoju etnických skupín žijúcich v tomto regióne, tak bohatom, no zároveň z viacerých hľadísk aj plnom výziev. Ste živým svedectvom milosrdného Boha, podľa charizmy vlastnej každému inštitútu, uprostred reality týchto ľudí, často vo veľkej núdzi, často v anonymite a nevyhýbajúc sa konfliktom, či dokonca mučeníctvu vo vernosti ľuďom a Evanjeliu.

Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste premenili túto synodu na kairos pre zasvätený život angažovaný v Amazónii, s dosahom na celú Cirkev:

  • kladúc Ježiša Krista do stredu vašej misie a túžiac každého priviesť k stretnutiu s Ním a životu v Ňom
  • jednotiac vaše srdcia s tými, ktorým slúžite v ich zápasoch o vlastnú identitu a životné prostredie
  • budujúc nanovo narušené vzťahy v srdciach jednotlivcov, v komunitách, v životnom prostredí
  • prijímajúc prorockú identitu vášho zasväteného života ako zvestovateľa nádeje

Zverujeme vás materskej starostlivosti Márie, milujúcej matky, a žiadame vás o modlitbu za prácu synody, vyprosujúc jej svetlo Ducha Svätého.

 

João Braz Kardinál de Aviz, Prefekt

José Rodríguez Carballo, O.F.M., Sekretár arcibiskupa

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved