Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Konal sa evanjelizačný tábor Redcamp 2015

RedCamp – je odpoveď redemptoristov Európy na pozvanie pápeža Františka, vyjsť s evanjeliom k ľuďom žijúcim vo veľkých mestách, ktorí potrebujú znovu počuť ohlasovanie evanjelia.

Od 27. júla do 2. augusta 2015 sa v Benátkach konala evanjelizačná škola pod názvom RedCamp 2015, ktorú organizovali redemptoristi Konferencie Európa.

Účastníci školy sa pripravovali na evanjelizáciu spoločnými duchovnými cvičeniami a seminármi. Témou katechéz boli základné pravdy viery hlásané v kerygme. Jednotlivé katechézy sa uskutočnili v rôznych kostoloch v Benátkach. Východiskovým bodom pre katechézy boli obrazy nachádzajúce sa v týchto kostoloch, vyjadrujúce skutočnosť našej viery: Zmŕtvychvstanie (P. Veronese), Cesta na Kalváriu (G. Tiepolo), Zoslanie Ducha Svätého (Tizian), Posledná večera (J. Tintoretto), Nanebovzatie Panny Márie (Tizian).

Po katechézach v rôznych kostoloch mali účastníci RedCamp-u príležitosť vyjsť von a zdieľať svoju vieru. Mnoho turistov si počas návštevy kostolov vypočulo tematické katechézy o viere. Pre niektorých turistov bolo prekvapením, že si mohli vypočuť nielen historické informácie o umeleckých dielach nachádzajúcich sa  v kostoloch, ale aj kerygmu. Významnou udalosťou bola kajúcna pobožnosť, spoveď a modlitba rozposlania.

Sobota 1. augusta, keď si v Cirkvi spomíname na sv. Alfonza, bola mimoriadnym dňom. V popoludňajších hodinách účastníci školy vyšli do ulíc Benátok evanjelizovať.

V tohoročnej evanjelizačnej škole RedCamp sa zúčastnilo 35 osôb z krajín ako: Taliansko, Filipíny, Francúzsko, Vietnam, Poľsko, Slovensko, Portugalsko a Brazília. Rozmanitosť osôb a kultúr, zastúpených účastníkmi bola veľkým bohatstvom. Mimoriadnym účastníkom bol P.Jacek Zdrzałek CSsR, Koordinátor Konferencie redemptoristov Európy. Veľký podiel na organizovaní evanjelizačnej školy prinieslo filipínske spoločenstvo, ktoré sídli pri kostole redemptoristov v Benátkach.

Stojí za zmienku spomenúť, že účastníci evanjelizačnej školy sa mohli nielen navzájom spoznať, ale predovšetkým prežiť spoločnú skúsenosť prítomnosti Zmŕtvychvstalého Pána a spoločne hlásať radostnú zvesť počas evanjelizačného vyjdenia. Na záver bola za účasti filipínskeho spoločenstva slávená slávnostná sv. omša. Po Eucharistii účastníkov navštívil benátsky patriarcha kardinál Francesco Moraglia.

Ďakujeme spoločenstvu redemptoristov v Benátkach za ich pohostinnosť a maximálne úsilie a pomoc pri organizovaní RedCamp-u 2015. Vzhľadom na Svetové dni mládeže na budúci rok RedCamp sa bude konať v rámci stretnutia mládeže s pápežom a Alfozianského dňa v Krakove v poslednom júlovom týždni 2016.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved