Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Dvaja novici Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa zložili dočasné sľuby

Dnes – na sviatok zakladateľky redemptoristiek bl. Márie Celesty Crostarosy – zložili novici br. Ján Kniez a br. Samuel Opálka v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Motyčkách do rúk provinciála provincie Bratislava – Praha Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Na slávnosti sa zúčastnil aj ich novicmajster P. Maurizio Iannuario z Neapolskej provincie.

Ján Kniez, ktorý pochádza z Lovčice – Trubína v Banskobystrickej diecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2018. V nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v bakalárskom štúdiu teológie a filozofie na TF TU v 3. ročníku. Samuel Opálka pochádza z Kováčovej v Banskobystrickej diecéze a svoju formáciu v reholi redemptoristov začal v roku 2017. V nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v magisterskom štúdiu katolíckej teológie na TF TU vo 4. ročníku. Br. Ján a br. Samuel boli súčasťou interprovinciálneho noviciátu v Ciorani pri Neapole. Ročný noviciát strávili v komunite spolu s troma novicmi z Talianska (provincie Rím a Neapol) a jedným zo Španielska (provincia Madrid).

Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved