Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Na Svatej Hore prebiehal mesiac prípravy na doživotné sľuby

V nedeľu 9. júla 2023 sa v našom dome na Svatej Hore začal mesiac prípravy na doživotné sľuby pre spolubratov z Konferencie Európa. Na tomto mesiaci prípravy a duchovnej obnovy sa zúčastnilo päť študentov: Pavel Hudousek (Provincia Bratislava-Praha), Fabrizio Podda a Gianluigi Colucci (Provincia Rím), Bohdan Krytovych a Bohdan Khrushch (Provincia Ľvov). Stretnutie organizačne viedol brat Lukáš Michalovič.

Počas tejto duchovnej obnovy sa denne konali prednášky viacerých spolubratov z rôznych národov a provincií, ktoré sa venovali témam spirituality, biblickej teológie, dejín Kongregácie, psychológie, teológie zasväteného života a Konštitúcií. Medzi spolubratmi, ktorí prednášali, boli napr. P. Alfonso Amarante (prezident Alfonziánskej akadémie a novovymenovaný rektor Pápežskej lateránskej univerzity), P. Johannes Römelt (koordinátor Konferencie Európa), P. Jozef Mihok (provinciál Provincie Bratislava – Praha), P. Adam Owczarski (riaditeľ Historického inštitútu Kongregácie), P. Piotr Chyła (riaditeľ Centra spirituality) a P. Stanislav Přibyl (generálny sekretár Českej biskupskej konferencie). Okrem nich prispeli prednáškami aj ďalší spolubratia z bratislavsko-pražskej provincie: P. Václav Hypius, P. Ján Andrejov, P. Martin Macko, P. Petr Beneš, P. Marcel Kovaľ, P. David Horáček a brat Milan Haluš. Psychologička Jana Bieščad sa zamýšľala nad dôležitými psychologickými aspektmi zasväteného života. Laici Radoslav Glovňa a Janka Macková zo spoločenstva Shekinah pri komunite redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani sa podelili so svojimi skúsenosťami z misijnej spolupráce s redemptoristami. Spolubratia boli k dispozícii aj pri slávení Eucharistie a predsedaní jednotlivým modlitbovým stretnutiam, ktoré prebiehali striedavo v troch jazykoch: slovenčine, taliančine a ukrajinčine.

Mesiac prípravy sa konal v našej komunite na Svatej Hore v Příbrami. Komunita redemptoristov, ktorú dnes tvoria štyria bratia, sa pastoračne stará o túto významnú mariánsku svätyňu, v ktorej sa nachádza zázračná socha Panny Márie zo Svatej Hory. Starobylý kostol, prestavaný a rozšírený koncom 17. storočia, ktorý predtým patril jezuitom, bol v roku 1861 odovzdaný našej kongregácii a v roku 1905 ho svätý Pius X. vyhlásil za baziliku. V roku 1914, v čase vrcholiacej prvej svetovej vojny, prevzali redemptoristi zo Svatej Hory na starosť duchovnú starostlivosť a materiálnu podporu stoviek talianskych utečencov, ktorí sa v dôsledku svetového konfliktu museli uchýliť do Čiech.

Počas tohto obdobia obnovy sme okrem každodenných chvíľ modlitby a bratského života mali možnosť zúčastniť sa troch dôležitých udalostí. V prvom rade sme navštívili Prahu spolu s bratmi študentmi z Rímskeho Colleggio Maggiore, ktorí prišli do Českej republiky na púť po stopách svätého Klementa. Potom sme navštívili rodisko sv. Jána Neumanna v Prachaticiach: tu sme slávili na eucharistiu a navštívili jeho rodný dom, kde nás s radosťou privítali sestry svätého Karola Boromejského, ktoré sa o tento objekt starajú. Nakoniec sme navštívili Kostol svätého Jozefa v Obořišti a Sanktuárium svätej Anny v Planej, ktoré boli sídlami dvoch našich komunít pred ich zatvorením v dôsledku komunistického režimu. Komunitu v Planej založili bratia z vtedajšej nemecky hovoriacej Viceprovincie Karlove Vary (nem. Karlsbad) a venovali sa duchovnej starostlivosti o početných nemecky hovoriacich katolíkov žijúcich v tomto regióne, ktorí boli po druhej svetovej vojne vysídlení z Československa. Po páde komunizmu sa každoročne na sviatok svätej Anny organizuje púť, na ktorej sme mali tento rok radosť zúčastniť sa. Slávnostnej svätej omši predsedal P. František Boldy, provinciálny vikár, a kázal P. Martin Macko.

Tento mesiac sa teda chýli ku koncu a prosíme všetkých, aby v modlitbe pamätali na nás, piatich spolubratov z rôznych jednotiek, národov a jazykov Európy, ktorí čoskoro zasvätíme svoj život Pánovi navždy v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Gianluigi Colucci CSsR

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved